Tyylikkäin voittaa

2015-11-24

Miten yritykseen saadaan parhaat työntekijät? Australiassa sisustus on noussut ratkaisevaksi menestystekijäksi.

Australiassa vallitsee korkeasuhdanne ja yhä useammilla yrityksillä on vaikeuksia saada lahjakkaimmat työntekijänsä pysymään talossa. Tällöin tyylikäs sisustus voi nousta ratkaisevaksi tekijäksi! Pankit, vakuutusyhtiöt ja IT-toimistot kilpailevat, kenellä on innovatiivisimmin sisustettu työpaikka. Tämä on luonut uutta ajattelua australialaiseen arkkitehtuuriin, joka onkin noussut ehdottomaan eturiviasemaan. Arkkitehtitoimisto Hassel palkittiin äskettäin suunnittelemastaan 22-kerroksisesta The Mediabank Workplace -toimistorakennuksesta, jossa on myös puisto ja tenniskenttiä. Henkilökunnan muutettua rakennukseen tehtiin tutkimus, jonka tulosten perusteella 79 prosenttia tunsi olevansa yhteistyöhaluisempia aikaisempaan verrattuna. Lisäksi sairauspoissaolot olivat laskeneet viisi prosenttia. Siksi onkin perusteltua paneutua toimiston sisustukseen entistä tarkemmin!