NÄIN SYNTYY TÄYDELLINEN KOKOUS

2014-11-13

NÄIN SYNTYY TÄYDELLINEN KOKOUS

Minkä takia toiset puhuvat jatkuvasti, kun taas toiset uskaltavat hädin tuskin avata suunsa? Miten tämä epätasapaino tulisi korjata? Tämä kirja auttaa parantamaan kokouskulttuuria.

Eikö olisikin mahtavaa, jos kaikki kokoukset saataisiin lyhennettyä puoleen, ne olisivat energisempiä ja niissä voitaisiin oikeasti tehdä yksimielisiä päätöksiä, joihin kaikki uskovat? Aiemmin tänä vuonna Chris Ertel ja Lisa Kay Salomon julkaisivat kirjan nimeltä Moments of Impact: How to Design Strategic Conversations That Accelerate Change. Kirja on saanut runsaasti huomiota lanseerauksestaan lähtien, eikä vähiten siksi, että siinä eritellään niin selkeästi, mikä vastuu kokouksen puheenjohtajalla on siitä, että saa kaikki osallistumaan. Miten esimerkiksi uusia nuoria työntekijöitä rohkaistaan avaamaan suunsa, kun muiden työntekijöiden ikä on heihin nähden kaksinkertainen? Suuri osa salaisuudesta piilee valmisteluissa, kuten minikeskusteluissa osallistujien kanssa hyvissä ajoin ennen kokousta. Osallistujilta voi myös kysellä etukäteen, millaisia tuloksia he odottavat ja mitä asioita he haluavat ottaa esiin. Se on helppo tapa saada ihmiset osallistumaan ja keskittymään asioihin enemmän. Toinen klassinen ilmiö, jonka kirjoittajat ottavat esiin, on eri osastojen kohtaaminen yrityksen sisällä. Silloin käy usein niin, että joku alkaa joko tietoisesti tai tiedostamattaan käyttää hankalia termejä, jotta toiset tuntisivat itsensä vähemmän asiantunteviksi. Puheenjohtajan tulee kiinnittää huomiota tällaiseen mahtailevaan puhetapaan. Voi myös olla hyvä miettiä, millaisia motiiveja kokoukseen osallistuvilla voi olla. Miksi joku väittelee tietyllä tavalla? Mitä voitettavaa tai hävittää heillä on jossain päätöksessä? Jos olet kiinnostunut kokouksen taakse kätkeytyvästä psykologiasta, tämä on syksyn paras ja mielenkiintoisin lukuelämys.