Luovia toimistoja

2016-02-22

Meidän ei tarvitse tehdä samoin kuin Google ja täyttää toimistoa säkkituoleilla ja videopeleillä, jotta ideat alkaisivat virrata. Siitä ei kuitenkaan ole epäilystäkään, että yrityksen työympäristö voi sekä stimuloida että tappaa työntekijöiden luovuuden. Seuraavassa esitellään kahdeksan kuumaa vinkkiä, joita luovimmat yritykset noudattavat toimistoa suunnitellessaan!

1. Ota uudet arvot iloisesti vastaan
Uudet sukupolvet eivät kunnioita työpaikkaansa samalla tavoin kuin aiemmat sukupolvet tekivät. Heille työpaikan on yksinkertaisesti oltava toimiva ja joustava sekä sellainen, jossa he voivat hyvin. Organisaatioilla, jotka ymmärtävät tämän, on kilpailuetu uusien lahjakkuuksien rekrytoinnissa ja näiden palkkalistoilla pitämisessä.

2. Tarjoa ankkuria
Mitä liikkuvampia meistä tulee, sitä tärkeämmäksi henkilökohtainen vuorovaikutus voi muodostua. Luovimmat yritykset luovat epävirallisia kokoontumispaikkoja, jotka vahvistavat ihmisten välisiä suhteita. 

3. Sekoittele erilaisia näkökulmia
Avainasemassa onnistuneessa työpaikassa on se, että työntekijöiden, joilla on osaamista hyvin erilaisilta aloilta, sallitaan istua yhdessä tekemässä yhteistyötä ja antamassa toisilleen palautetta luonnollisella tavalla.

 4. Suunnittele tehokkuuden kannalta
Työpisteiden kutistuessa tulemme näkemään useita älykkäitä ratkaisuja, kuten ei-hierarkkisia toimistoja, joissa työpöydät jaetaan, joissa työskennellään kotoa käsin tai joissa istutaan pulpettipenkkejä muistuttavissa riveissä. 

5. Tue erilaisia työtapoja
Huippuyrityksillä on useimmiten erilaisia työtiloja erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi reilunkokoisia tiloja, joissa voidaan työskennellä kahvikupillisen, välipalan tai aterian ääressä, sekä erillisiä tiloja, joissa työskentely onnistuu eristäytyneenä hiljaisuudessa. 

6. Ylläpidä kokonaisnäkemystä terveydestä
Parhaat yritykset haluavat, että heidän työntekijänsä voivat hyvin. Mitä tiiviimmin työskentelemme yhdessä, sitä tärkeämpää sisäilmasta huolehtimisesta tulee – sekä terveyden että tuottavuuden kannalta. Kyse on myös esimerkiksi päivänvalon lisähyödyntämisestä, väliseinien laskemisesta tai poistamisesta sekä sellaisten ergonomisten kalusteiden ja työkalujen käytöstä, jotka eivät sisällä haitallisia aineita. 

7. Suojele tavaramerkkiä
Mieti tarkkaan, millaisen viestin haluat toimiston välittävän yrityksestäsi. Applen myymälät ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka ympäristö heijastaa brändiä. Samalla tavoin myös työympäristö voi heijastaa yrityksen historiaa, uutisia ja arvoja. 

8. Tee toimistosta muokattava
Tekninen kehitys on työpaikan evoluution vahvin taustavoima. Pitää osata vain käyttää apuna asiantuntijoita, jotka osaavat antaa viitteitä siitä, mihin suuntaan tekniikka kehittyy, ja luoda toimistoja, jotka on helppo mukauttaa nopeisiin muutoksiin.