Näin luot parhaan tiimin

2016-04-12

Miten yrityksessä rakennetaan paras ja luovin tiimi? Ensimmäinen ajatus on koota fiksuimmat työntekijät yhteen ja samaan tilaan. Aivan niin yksinkertaista se ei kuitenkaan ole, osoittaa Googlen kiinnostava tutkimusraportti.

Kun Julia Rozovsky opiskeli Yale School of Management -oppilaitoksessa, hän mietti miksi jotkut opiskeluryhmät saivat hänet voimaan hyvin ja saivat hänestä esiin parhaat puolet, kun taas toiset ryhmät saivat hänet tuntemaan olonsa lähinnä hermostuneeksi.

– Usein syntyi kiistaa johtajaroolista. Kovaääniset henkilöt saivat tahtonsa läpi, kun taas harkitsevammat opiskelijat istuivat hiljaa ja olivat epävarmoja omien näkökantojensa esiintuomisessa. Ryhmädynamiikkaa häiritsi yksinkertaisesti se, ettei omia mielipiteitä voinut tuoda esiin. Sellaisessa ympäristössä ei kehity fiksuja ideoita, sanoo Julia.

Nykypäivänä suurin osa asioista työpisteissämme on mitattavissa, mutta on väärin keskittyä vain yksilölliseen suoritukseen, vaan on parempi tutkia miten toimimme yhdessä. Sitten 2000-luvun alkuvuosien on tiimityön osuus virkamiestyössä kasvanut yli 50 prosentilla ja sama kehityssuunta jatkuu edelleen.

Google käynnisti neljä vuotta sitten salaisen hankkeen, joka tunnettiin koodinimellä Aristoteles. Hankkeen tarkoitus oli tuoda esiin parhaat mahdolliset edellytykset, joilla menestyviä tiimejä rakennetaan. Työtä johtamaan palkattiin Julia Rozovsky.

Kaikki mahdollinen tutkittiin ja mitattiin, alkaen lounasmieltymyksistä ja yhteisistä harrastuksista aina siihen mitä tiimin sukupuolijakauma merkitsi tuloksille.

- Erikoisinta tuloksissa oli, ettemme havainneet minkäänlaisia suuntauksia. Google nimenomaan elää siitä, että se hakee syy-yhteyksiä, mutta huolimatta siitä miten ankarasti etsimme syy-yhteyksiä, emme tulleet yhtään viisaammiksi, kertoo Julia.

Vasta kun kiinnostuimme tiimin sisällä vaikuttavista kirjoittamattomista ja näkymättömistä säännöistä, teimme läpimurron. Havaitsimme, että kaikkia menestyviä tiimejä yhdisti kaksi tekijää:

  1. Kaikki tiimin jäsenet ovat äänessä suunnilleen yhtä paljon tiimin sisällä ja johtajuus on täysin demokraattista.  Tiimin tahtipuikkoa hallussa pitävää ei määritä se mitä käyntikortissa lukee, vaan se mikä tehtävä on käsillä.
  2. Tiimin suuri sisäinen empaattinen ja sosiaalinen kyky mahdollistaa, että huomataan heti, jos joku tuntee itsensä ulkopuoliseksi.

Julia ja hänen tiiminsä havaitsivat, että näiden epävirallisten sääntöjen mukaan toimivat tiimit olivat paljon menestyvämpiä kuin muut tiimit. Menestyvissä tiimeissä työntekijät jäivät pidemmäksi aikaa paikalle kokouksen päätyttyä, keskustelivat ideoista, vitsailivat ja juorusivat keskenään sekä sitoutuivat enemmän tehtävään kuin muut tiimit, jotka saattoivat paperilla vaikuttaa kokoonpanoltaan vahvemmilta.

– Aristoteles-projekti opetti meille mikä paino on sillä, että ihmiset tuntevat psykologisesti olonsa turvalliseksi työpisteessään. Henkilön ei tarvitse vaihtaa toiseen rooliin vain, koska on töissä. Tämän pyrimme opettamaan työntekijöillemme, ja silloin saadaan aikaan myös tuloksia.