ELÄMME KUTEN OPETAMME

2016-08-19

Materiaalinsyöttö tapahtuu automaattisesti, joten työntekijöiden ei tarvitse nostaa käsin raskaita materiaaleja. Tuolin jalusta asetetaan kulmaan, jotta hienomotorinenliike on helpommin suoritettavissa. Erikoisvalmisteiset työkalut ja niiden sijoittelu varmistavat, että työ sujuu ilman stressiä.

Ergonomiassa on kyse koko ihmisestä – ja koko yrityksestä, ainakin, kun kyse on Kinnarpsista. Samalla, kun yritys kehittää, valmistaa ja myy kalusteita muille organisaatioille, se on myös itse suuri työympäristö. Jolla on yhtä suuret vaatimukset ergonomialle kuin muilla tai jopa korkeammat.

– Kyllä, uskon että meillä on suuremmat tavoitteet kuin muilla yrityksillä ergonomian suhteen, olisi outoa, jollei niin olisi, sanoo tuotantojohtaja Anders Hermansson. Tiedämme ensinnäkin miten tärkeää ergonomia on ihmisten hyvinvoinnille ja suoriutumiselle.Toiseksi meillä on jo yrityksessä tarvittava kompetenssi, joten asia on vähän yksinkertaisempi, toisaalta on myös itsestäänselvyys,että meillä on hyvät, omat ergonomiset ratkaisut.


ERGONOMIAA ALUSTA ALKAEN

Korkea tavoitetaso koskee tietysti paitsi omaa toimistoympäristöä, myös koko prosessia tuotannosta toimitukseen. Koska monetKinnarpsin tuotteet ovat teknisesti edistyneitä, niiden asennus on yksi suurista haasteista. Kinnarpsin tehtaalla Jönköpingissä on otettu juuri käyttöön uusi tuolin jalustojen asennuslinja. Kävimme siellä vierailemassa ja keskustelimme ergonomi ja fysioterapeutti Anders Lundahlin kanssa. Hän on pitkään työskennellyt ergonomiakysymysten parissa Kinnarpsilla.

– Järjestelmällinen työmme ergonomian parissa vaikuttaa kaikkeen mitä teemme ja uusi linja on siitä hyvä esimerkki. Ergonomia-ajattelu alkoi jo piirustusvaiheessa ja sen jälkeen meillä on ollut testityöpiste, jonka arvioimme ennen kuin rakensimme valmiin linjan, sanoo Anders Lundahl, kun olemme siirtyneet pois tehtaalta.Yksi suurista haasteista asennuksessa ovat monet hienomotoriset ja tarkkuutta vaativat vaiheet, joita jalustaa työstettäessä on tehtävä.Linja huolehtii, että tuolin jalusta siirtyy automaattisesti oikeassa kulmassa asennettavaksi, sen sijaan että työntekijän pitäisi työskennellä luonnottomissa ja rasittavissa asennoissa.

– Käytössä on myös nostettava ja laskettava lattia, jotta työkorkeus on oikea riippumatta siitä kuinka pitkä ihminen on, ja työntekijät voivat valita istuvatko vai seisovatko he asemallaan.

KEHITYS JATKUU

Anders Lundahl kertoo lisää linjasta, kun kiertelemme katselemassa.Hän osoittaa joustavaa lattiaa, ja huomauttaa, ettei valo aiheuta varjoja tai häikäise, ja työkalut ovat helposti saatavilla ja työtehtäviin mukautettuja. Jokainen pieni yksityiskohta on harkittu, voimme todeta.

– Huomaat varmasti myös, että voin puhua normaalilla puheäänellä, koska melutaso on niin matala, sanoo hän.Turvallisuus on luonnollisesti itsestään selvä näkökulma, josta huolehditaan mm. kaksoiskomennoilla, joissa vaaditaan käyttäjän molempien käsien käyttämistä, millä estetään puristuksiin joutumisesta aiheutuvat loukkaantumiset. Aivan yhtä itsestään selvää on,että materiaalinsyöttö ei vaadi työntekijöiltä raskaiden kuormien nostoa käsin. Anders Lundahlilla on suuri syy olla tyytyväinen.

– Kyllä, olen tyytyväinen siinä mielessä että tuotantoympäristö on onnistunut hyvin, mutta edelleenkin on asioita, joita voidaan parantaa, sekä täällä että muualla organisaatiossa. Jatkamme ergonomisten ratkaisujemme kehittämistä ja elämme kuten opetamme.

Anders Lundahl on koulutettu ergonomi ja fysioterapeutti, joka työskentelee Kinnarpsilla. Ergonomisen tuotekehityksen lisäksi Anders tarkastaa kaikki työpisteet ja huolehtii että kaikki työntekijät saavat ergonomisen työnteon koulutuksen ja opastuksen.