Välittäminen kannattaa!

2015-03-10

Kestävistä rakennuksista puhutaan jatkuvasti. Mutta entä "kestävät" ihmiset? Työelämän tämän hetken kuumimmassa ja ehdottomasti tärkeimmässä trendissä on kyse myötätunnosta. Kinnarps tutustuu Stanford Universityssä tehtyyn mielenkiintoiseen tutkimukseen.

Ennen vanhaan johtajalta odotettiin autoritäärista otetta. Johtajuus oli auktoriteettia ja perustui usein pelkoon ja työntekijöiden alistumiseen. Nyt tiedämme paremmin. Päiväjärjestykseen kannattaa sisällyttää myötätuntoa.  Empaattisissa organisaatioissa ja yrityksissä henkilökunnan vaihtuvuus on vähäisempää ja työskentely tehokkaampaa. Yrityksissä, joissa johtajat irtisanovat työntekijöitä kylmästi, ei ole harvinaista, että syntyy niin sanottua "järjestäytynyttä vastarintaa", johon osallistuvat työntekijät saattavat jopa yrittää vahingoittaa yritystä. Huomaa, että myötätunnolla johdettavilla työpaikoilla ei ole alkuunkaan kyse sumeasta tai epäselvästä johtajuudesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että johtajat, jotka välittävät, saavat huomattavasti lojaalimpia ja motivoituneempia työntekijöitä, kuten tutkimuksissa on onnistuttu yksiselitteisesti osoittamaan. 

– Myötätunnon ja tuottavuuden välillä on vahva yhteys. Myötätunto saa aikaan "sosiaalisuuteen kannustavaa" käyttäytymistä, joka tarkoittaa, että ollaan halukkaita auttamaan toisia, kertoo Stanford Universityn professori Daniel E Martin.

Ja kuten aina, muutoksen on lähdettävä ylhäältä päin. Johtaja ratkaisee, millainen yrityksestä – ja sen työntekijöistä – muotoutuu.