Responsibility for the future

2015-06-02

Kinnarps on alusta asti keskittynyt etsimään parhaita mahdollisia ratkaisuja, joilla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia. Nyt otamme käyttöön THE BETTER EFFECT -konseptin, joka kuvaa Kinnarpsin tapaa suhtautua kestävyyteen. Konseptin lanseerauksen yhteydessä esittelemme myös uuden kestävyysraporttimme, joka osoittaa, että kova ja järjestelmällinen ympäristötyömme tuottaa tulosta.

Sekä ympäristön että laadun kannalta meille on tärkeää tietää, mistä käyttämämme raaka-aineet tulevat. Nykyään esimerkiksi 94 prosenttia Kinnarpsin käyttämästä puuraaka-aineesta on sertifioitua ja valvottua. Tämä luku tekee Kinnarpsista edelläkävijän alallaan.

– Emme ole tyytyväisiä, ennen kuin olemme päässeet 100 prosenttiin, jolloin kaikki tuotteisiimme tarvitsemamme puuraaka-aine on valvottua tai sertifioitua. Haluamme sekä ympäristön että laadun vuoksi tietää, mistä käyttämämme raaka-aineet tulevat ja mitä ne sisältävät. Tätä myös asiakkaamme tietysti toivovat. Vaikeutena on sellaisten tavarantoimittajien löytäminen, jotka täyttävät tiukat vaatimuksemme, sanoo Kinnarpsin kestävyydestä vastaava johtaja Tomas Ekström.

Kinnarpsilla on jo pitkään ollut perinteenä käyttää mahdollisimman suurelta osin puhtaita materiaaleja. Niillä tarkoitamme koko ketjua – raaka-aineiden ja niiden tuotanto-olosuhteiden valinnasta siihen, miten ne vaikuttavat meihin niitä käyttäessämme, ja siihen, miten helppoa tuote on kierrättää, kun se alkaa tulla tiensä päähän. 

Siinä, missä muut näkevät tuolin tai työpöydän, Kinnarps näkee mahdollisuuksia kestävämpään tulevaisuuteen. Koko tuotantoketjun ajan pyrimme etsimään parhaita ratkaisuja, joilla on pienin  mahdollinen ympäristövaikutus. Kinnarpsin kestävyysraportista käy ilmi esimerkiksi se, että olemme pienentäneet hiilidioksidipäästöjämme 28 prosentilla vuodesta 2012.

– Olemme optimoineet kuljetusjärjestelmämme, jonka avulla huolehdimme siitä, että autot lastataan toimitusjärjestyksen mukaan, että kuljetuskapasiteetti hyödynnetään molempiin suuntiin ja että korkeat täyttöasteemme pysyvät edelleen yli 90 prosentissa. Näin reklamaatioita tulee harvoin, hiilidioksidipäästöt pienenevät ja asiakkaat ovat tyytyväisempiä. Etsimme jatkuvasti entistä parempia ratkaisuja, kuten biodieselin käyttö eniten käyttämässämme kuorma-autossa, joka kulkee tehtaiden välillä, Tomas Ekström sanoo.

Lisätietoa ympäristötyömme toteutuksesta on täällä.