Save the planet

2015-11-19

Mikään ei ole tärkeämpää kuin ilmasto. Nyt myös maailman valtioiden olisi vain ymmärrettävä se. Joulukuun alussa Yhdistyneet kansakunnat järjestää Pariisissa konferenssin.

Edellinen konferenssi pidettiin Kööpenhaminassa vuonna 2009. Silloin tuloksena oli melkoinen fiasko, mikä kertoo paljon ihmiskunnan haasteista: edes silloin, kun olemme ekologisen romahduksen partaalla, emme onnistu tulemaan toimeen keskenämme. Tällä kertaa edellytykset ovat kuitenkin hieman erilaiset. Ilmastokriisiä ei enää voida pitää pelkkänä ympäristökysymyksenä, vaan nyt on ajan myötä kyse selviämisestämme, ja siksi tarvitaankin poliittisia ja taloudellisia päätöksiä. Positiivista on kuitenkin se, että suhteellisen pienilläkin toimilla voi olla suuri ja tärkeä merkitys. The New Climate Economyn tutkimuksessa todetaan esimerkiksi, että hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää jopa 20 prosentilla pelkästään varmistamalla, että kuljetuksille ja uudisrakennuksille on olemassa kunnollinen ympäristösuunnitelma. Onnistunutta ympäristötyötä tekevien kaupunkien joukossa Kööpenhamina nousee esiin kevyen liikenteen väyliensä ansiosta, mutta myös Madrid saa tunnustusta autottomista vyöhykkeistään. Suurta toivoa herättävät myös "Zero Energy Buildings" -rakennukset, jotka ovat energian suhteen omavaraisia. Tämä on ilmaston kannalta sekä edullista että taloudellista. On selvää, että jos ilmaston kehityksen suunta halutaan kääntää, sen on tapahduttava kaupungeissa. Maailman kaupungit muodostavat vain 5 prosenttia maapallon pinta-alasta, mutta ne aiheuttavat 70 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä.

Joten, hyvät poliitikot, ettehän poistu neuvottelupöydästä, ennen kuin olette päässeet sopimukseen. Nyt on sen aika!