Uutisia maailman voinnista

2014-09-30

Islannissa arvostetaan puhdasta vettä, kun taas Japanissa mietitään paljon henkilökohtaista turvallisuutta. Nämä asiat ratkaisevat, miten voimme.

Missä päin maailmaa eletään parhaiten? Ja mikä meille ihmisille on tärkeää?
OECD on vuodesta 2011 tehnyt suurta tutkimusta nimeltä Better Life Index, johon on osallistunut yli 60 000 ihmistä. Heille on esitetty kysymyksiä niin ympäristöstä, työstä kuin kodistakin.
Mikä siis on tärkeintä? Ei ehkä ole täysin yllättävää, että "elämän laatua" pidetään ehdottomasti kaikkein tärkeimpänä ja seuraavina hyvin lähellä sitä ovat koulutus ja terveys. Mutta alueelliset erot ovat luonnollisesti suuria. Esimerkiksi Japanissa pidetään tärkeimpänä "turvallisuutta", kun taas Australiassa tavoitellaan parempaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa, mikä todennäköisesti liittyy siihen, että siellä 14 prosenttia työssä käyvästä väestössä tekee töitä yli 50 tuntia viikossa, kun vastaava luku OECD-maissa on 9 prosenttia. Eniten ylitöitä tehdään Ruotsissa ja Alankomaissa. Niiden, jotka arvostavat eniten luontoa, kannattaa muuttaa Islantiin, missä katsotaan olevan paras ympäristö ja puhtain vesi, kun taas vähiten tyytyväisiä ollaan Turkissa. Niille, jotka kaipaavat runsaasti tilaa kotiinsa, oikea valinta on Uusi-Seelanti, missä käytössä on keskimäärin 2,3 huonetta. Venäjällä asuvat joutuvat sitä vastoin ahtautumaan 0,9 huoneeseen.
Eräs mielenkiintoinen seikka, joka ei mitenkään liity asuinpaikkaamme, on se, että mitä onnellisempia mielestämme olemme nuorina, sitä parempi tulotaso meillä on myöhemmin. Vuosituloissa on peräti 12 000 kruunun ero niiden välillä, jotka ovat yleisesti ottaen hieman tyytymättömiä, ja niiden, jotka ovat tyytyväisiä oloonsa, mikä ehkä vahvistaa vanhan totuuden, jonka mukaan rahan ajattelemisen sijaan on parempi keskittyä olemaan tyytyväinen elämäänsä, jolloin kaikki muukin järjestyy.
Eli kaiken kaikkiaan – missä päin maailmaa elämänlaatu koetaan parhaaksi? Niin, tyytyväisimpiä ollaan Sveitsissä, joka on listan kärjessä hieman edellä Tanskaa, Norjaa, Islantia, Itävaltaa, Suomea ja Ruotsia.