TYÖPISTE KUTISTUU

2013-06-03

Uusi kokouskulttuuri on puolittanut työpisteemme – niiden sijasta panostamme suuriin sosiaalisiin tiloihin.

Aikanaan suuri työpöytä symboloi ahkeruutta ja valtaa. Niin on toki edelleen – mutta sillä erotuksella, että työpöytä on hieman pienempi... Uudessa amerikkalaistutkimuksessa on vertailtu työpisteidemme kokoa ajan saatossa. Muun muassa voidaan todistaa, että 40 vuotta sitten työntekijällä oli toimistossa käytössään keskimäärin 15 neliömetriä – nyt tuo luku on alle kuusi neliömetriä. Yleinen selitys kutistuville pinta-aloille on tietysti tekniikan kehitys, joka on mullistanut kokouskulttuurimme. Kun työskentelytapamme muuttuu, muuttuu myös sisustuksemme, ja yritykset panostavat yhä enemmän sosiaalisiin tiloihin, kuten kahvioihin ja oleskelutiloihin sekä suurempiin kokoustiloihin. Tämä näkyy myös Kinnarpsin markkinoiden johtavassa valikoimassa.