Aktywna przyszłość

2016-09-27

Rewolucja naukowo-techniczna radykalnie zmieniła społeczeństwo, wpływając nie tylko na nas, lecz także na nasze miejsca pracy. Jak, w takim razie, powinny zareagować firmy i ich pracownicy, aby nadążyć za tymi zmianami?

Rzecz jasna nowe technologie, które umożliwiają nam pracę bez jakichkolwiek granic, są same w sobie fantastycznym rozwiązaniem. Niestety, ma ono również swoje wady, takie jak stres i zmęczenie, a także problem z oddzieleniem życia zawodowego od prywatnego. Wiele firm nie posiada odpowiednich narzędzi, które umożliwiłyby im rozwiązywanie tego typu problemów. Technologia zmieniła sposób, w jaki wykonujemy swoją pracę, jednak nie wpłynęła na zmianę pierwotnych struktur i hierarchii. Działy kadr próbują pracować w oparciu o schematy, które obecnie mają już niewiele wspólnego z prawdziwym obrazem rzeczywistości.

Istnieją jednak właściwe rozwiązania.

Raport z holenderskiego projektu badawczego autorstwa Susan Smulders i Denise Clarijs pokazuje, że miejsca pracy oparte na aktywności często stają się katalizatorem rozwoju lepszego środowiska pracy. Pracownicy zaczynają w sposób zupełnie spontaniczny poddawać w wątpliwość utarte schematy i rzucać im wyzwanie.

„Co jest ważne dla nas i dla naszych klientów? I jak nasze środowisko pracy oraz stosowane metody mogą wesprzeć te priorytety?”

Podczas trwającego pięć lat projektu badawczego Smulders i Clarijs przeprowadziły rozmowy z ponad 5000 pracowników biurowych, co doprowadziło je do następujących wniosków:

• 64% osób twierdzi, że praca w środowisku opartym na aktywności dodaje im energii.

• 69% zauważa większą wydajność swojej pracy.

• 66% sądzi, że praca w takim środowisku jest bardziej stymulująca.

• 34% kadry kierowniczej zauważyło, że może przekazać pracownikom więcej obowiązków, niż miało to miejsce dawniej.

Model środowiska pracy opartego na aktywności opracowany przez firmę Kinnarps nosi nazwę Next Office-ABW. Tworząc go, skorzystaliśmy z naszej bogatej wiedzy specjalistycznej, aby opracować trwałe, opłacalne, stylowe i ergonomiczne rozwiązanie doskonale dopasowane do potrzeb.