Zerwij ze złymi nawykami

2014-05-29

Kultura korporacyjna to podstawa. Zastanów się nad swoimi nawykami, zanim będzie za późno.

Ustalone schematy działania są koniecznym warunkiem funkcjonowania firmy, istnieje jednak ryzyko, że schematy te, ewoluując z biegiem czasu, mogą w praktyce przynieść więcej szkody niż korzyści. Według szwedzkiego psychologa organizacji Rolfa Olofssona nawyki i czynności rutynowe powstają automatycznie, wówczas gdy wielu współpracowników nieustannie je powtarza, nie zastanawiając się właściwie nad ich sensem.
— Jeśli na przykład jesteś na spotkaniu i szef mówi, że musimy wykonywać jakieś czynności w określony sposób. To może być tak, że w niektórych firmach nie ma kultury sprzeciwiania się kierownictwu — komentuje Rolf Olofsson.
Jak można zmienić taką kulturę? Zdaniem Olofssona jedynym sposobem jest stworzenie atmosfery, w której można wskazywać błędy bez strachu przed reprymendą. Jednocześnie ostrzega on jednak, że wymaga to sporo czasu i cierpliwości. Trzeba pamiętać, że korzystna kultura korporacyjna to wielki atut. Produkty można kopiować, ale kultury nie.