Intensywniejsza współpraca!

2015-04-28

Jaka jest najpewniejsza droga do szybkiego sukcesu? Intensywniejsza współpraca! Kinnarps przygląda się interesującemu badaniu przeprowadzonemu w Australii przez firmę Deloitte. Jego wyniki dają do myślenia.

Każdy wie, że współpraca to coś pozytywnego, ale większość firm wciąż nie ma przejrzystego planu dotyczącego wcielania jej w życie. Mówiąc dokładniej, ich inicjatywa ogranicza się do automatu z kawą dla pracowników. W Australii, gdzie przeprowadzono badanie, sześć na dziesięć firm nie posiada żadnej strategii dotyczącej współpracy. A powinno być inaczej – wystarczy zapoznać się z poniższymi danymi!

  • Czy wiesz, że firmy, które stymulują współpracę między działami, dwukrotnie zwiększają swoje szanse na rentowność? 
  • Pięciokrotnie zwiększają się także ich szanse na zatrudnienie większej liczby pracowników.
  • 20% osób, które z własnej woli rezygnują z pracy, robi to ze względu na brak kreatywnej atmosfery.
  • 60% pracowników jest zdania, że współpraca pozwala im być bardziej innowacyjnymi.
  • 73% pracowników uważa, że uzyskiwane w ostatecznym rozrachunku wyniki są znacznie lepsze.