Współpraca przynosi korzyści

2015-09-24

Rozmawiajcie ze sobą częściej! Wyjątkowa ankieta przeprowadzona przez Google dowodzi, że to najpewniejszy sposób, aby szybko osiągnąć sukces i rentowność.

W szczegółowej ankiecie wzięły udział 273 amerykańskie firmy różnej wielkości, działające w różnych branżach. Wnioski są jednoznaczne: 73% uczestników było przekonanych, że oparta na współpracy i jedności kultura firmy pomaga osiągnąć sukces oraz wzbudzić zainteresowanie najlepszych specjalistów i zatrzymać ich w firmie. Zdaniem biorących udział w ankiecie firm do zapewnienia takich warunków niezbędny jest dobrze rozwinięty dział IT. Nowoczesne technologie pozwalają pracownikom komunikować się ze sobą w dowolnej chwili przez Internet oraz np. uczestniczyć w wideokonferencjach. Pracownicy mogą być w kontakcie bez względu na miejsce, w którym przebywają. Niezależnie od korzyści zapewnianych przez takie rozwiązania uczestnicy ankiety za najlepszy sposób komunikacji uznali spotkania twarzą w twarz, które jednak nie zawsze są możliwe w coraz bardziej stresującym świecie.

Zdaniem 88% firm twierdzących, że środowisko pracy, które zapewniają, sprzyja kreatywności, to możliwosć współpracy ma największy wpływ na zadowolenie pracowników. Najwięcej korzyści przynosi współpraca między osobami w różnym wieku, różnej płci i posiadającymi różne doświadczenie. Różnorodność to przyszłościowy trend, o którym pisaliśmy w Raporcie Trendów Kinnarps 2015. Egzemplarz raportu możesz zamówić tutaj!