ZA SŁOWAMI IDĄ CZYNY

2016-08-19

Materiał dostarczany jest automatycznie, dzięki czemu pracownicy nie muszą przenosić ciężkich elementów. Rama krzesła składa się, ułatwiając wykonywanie zadań wymagających dużej dokładności. Specjalnie stworzone narzędzia o spersonalizowanym ułożeniu sprawiają, że praca przebiega spokojnie i bezstresowo.

Ergonomia oferuje holistyczne podejście do człowieka – i holistyczne podejście do firmy. Doskonale odzwierciedla je firma Kinnarps. Chociaż zajmujemy się projektowaniem, produkcją i sprzedażą elementów aranżacji wnętrz, sami również stanowimy miejsce pracy zatrudniające wiele osób. Mamy tak samo duże potrzeby w zakresie ergonomii jak każda inna firma, a nawet większe.

„Tak, sądzę, że najprawdopodobniej mamy wyższe AMBICJE niż większość firm na rynku, jeśli chodzi o ergonomię.Sytuacja wyglądałaby nieco dziwnie, gdyby było inaczej” – przyznajedyrektor produkcji, Anders Hermansson. „Chociażby dlatego, żemamy świadomość wpływu ergonomii na nasze samopoczucie i efektywność.Poza tym możemy korzystać z własnego zaplecza specjalistycznejwiedzy, więc jest nam nieco łatwiej i wydaje się oczywistym,że powinniśmy korzystać z własnych rozwiązań zapewniającychnajwyższą ergonomię w miejscu pracy”.


ERGONOMIA OD SAMEGO POCZĄTKU

Rzecz jasna nasze ambicje dotyczą nie tylko środowisk typowo biurowychw firmie, lecz przenikają przez wszystkie procesy – od produkcjiaż po dostawę. Ponieważ tak wiele produktów marki Kinnarpscechuje się wysokim stopniem zaawansowania technicznego, jednymz większych wyzwań jest proces montażu.W zakładzie produkcyjnym firmy Kinnarps w Jönköping niedawnouruchomiono linię montażową ram krzeseł. Udaliśmy się tam, abyporozmawiać ze specjalistą ds. ergonomii Andersem Lundahlem,który od dawna zajmuje się kwestią ergonomii w firmie Kinnarps.

„Nasza systematyczna praca w dziedzinie ergonomii przenikawszystko, co robimy, a nowa linia montażowa jest tego doskonałymprzykładem. Ergonomiczne podejście do przydzielonego namzadania było widoczne już na etapie projektowania. Następniestworzyliśmy próbne środowisko pracy, w którym dokonaliśmy ocenyzastosowanych rozwiązań jeszcze przed skonstruowaniem gotowejlinii montażowej” – mówi Lundahl, oprowadzając nas po zakładzie.Jednym z większych wyzwań, które postawił przed firmą właśnie tenproces montażowy, jest konieczność wykonywania czynności wymagającychdelikatności i precyzji wewnątrz ramy oraz w jej rogach.

Dlatego też linia montażowa automatycznie ustawia ramę krzesłapod właściwym kątem, dzięki czemu pracownicy nie muszą pracowaćw wymuszonej i trudnej do utrzymania pozycji ciała.
„Korzystamy również z zalet podłóg o regulowanej wysokości, którezapewniają dopasowanie wysokości roboczej do wzrostu pracownika,a dodatkowo każdy może sam zdecydować, czy woli siedzieć czy staćprzy swoim stanowisku”.


NIEUSTANNY ROZWÓJ

Anders Lundahl kontynuuje swoją opowieść o linii montażowejpodczas naszej przechadzki po zakładzie. Pokazuje nam podłogio regulowanej wysokości i podkreśla, że światło nie oślepia, wyeliminowanocienie, a narzędzia są zawsze pod ręką i można dostosowaćje do aktualnych potrzeb. Już na pierwszy rzut oka widać, że każdyszczegół został dokładnie przemyślany.

„Na pewno zauważyliście, że mogę mówić, nie podnosząc głosu,bo natężenie dźwięku jest tu wyjątkowo niskie” – mówi. Bezpieczeństwojest kwestią oczywistą, a wprowadzenie systemu podwójnegozatwierdzania poleceń, w którym operator maszyny wykorzystujeobie dłonie, zapobiega wypadkom. Równie jasne jest, że ciężkichmateriałów do produkcji nie trzeba ręcznie przenosić. Anders Lundahl bez wątpienia ma powody do dumy.

„Tak, jestem zadowolony w tym sensie, że stworzyliśmy środowiskoprodukcyjne, które jest nad wyraz ergonomiczne, ale są też rzeczy,które można by udoskonalić, zarówno tutaj, jak i w innych oddziałachfirmy. Nie ustajemy w naszych staraniach tworzenia nowych, ergonomicznychrozwiązań, a za naszymi słowami idą czyny”.

Explanation; Anders Lundahl: Anders Lundahl jest wykwalifikowanym specjalistą ds. ergonomiii fizjoterapeutą zatrudnionym w firmie Kinnarps. Pozazaangażowaniem w tworzenie ergonomicznych produktówsprawuje on pieczę nad różnymi środowiskami pracy, dbając,aby wszyscy pracownicy odbyli odpowiednie szkolenie iuzyskali porady dotyczące ergonomii w miejscu pracy.