Równanie biura doskonałego

2016-05-06

Zd=(Zf9+D8)+(KZP7+DK6)-N7… O dziwo nie jest to lista składników na ciasto do kawy, lecz równanie wskazujące nam, co możemy zrobić, aby lepiej poczuć się w miejscu pracy. Jednym z najważniejszych czynników jest... no właśnie, co? Oczywiście – aranżacja wnętrza!

Peldon Rose, firma z branży projektowania wnętrz, przeprowadziła szczegółowe rozmowy z 1000 pracowników biurowych. W oparciu o te rozmowy powstało równanie, w którym Zd oznacza „Zadowolenie”, Zf – „Zaufanie”, D – „Docenianie”, KZP – „Kolegów z pracy”, DK – „Domowy komfort”, a N – „Nudę”. Waga każdego elementu składowego odzwierciedla odpowiedzi, których ankietowani udzielili podczas badania.

Przykładowo, oczywistym było, jak ważne jest dla nas bycie docenianymi za wykonaną pracę, a także wsparcie okazywane nam przez kierowników oraz kolegów i koleżanki z pracy. Niezwykle istotna okazała się również koleżeńska atmosfera.

Innym ważnym elementem składowym wskaźnika zadowolenia jest aranżacja wnętrza: 65 procent ankietowanych wyraziło chęć pracy w miejscu o bardziej zróżnicowanym wyposażeniu, dodając jednocześnie, że ponury wystrój wnętrza negatywnie wpływa na ich nastrój. Warto zauważyć, że tylko 27 procent pracowników, którzy wzięli udział w badaniu, potwierdziło, że ma do dyspozycji salę konferencyjną, a brak dostępu do niej był źródłem frustracji wśród pozostałych ankietowanych.

„Jeśli pracodawca pragnie w pełni wykorzystać możliwości swojego personelu, musi przede wszystkim stworzyć biuro, w którym każdy centymetr kwadratowy powierzchni będzie wykorzystany z zamiarem stworzenia jak najkorzystniejszych warunków dla rozwoju kreatywności i wydajności” – zauważa Jitesh Patel z Peldon Rose.