Najlepsze miejsce pracy na świecie

2015-01-06

Najlepsze miejsce pracy na świecie

Gdybyś mógł sam zdecydować o aranżacji swojego miejsca pracy i sposobie zarządzania nim, jak by ono wyglądało? Naukowcy Robb Goffey i Garreth Jones postanowili to sprawdzić, przepytując kilkuset menedżerów z całego świata. Przyjrzyjmy się ich odkryciom.

Jakie znaczenie dla firmy ma poziom zadowolenia pracowników? Większe, niż można podejrzewać. Kiedy Goffey i Jones przeanalizowali odpowiedzi na to pytanie, okazało się, że obroty firm zatrudniających szczęśliwych i zaangażowanych pracowników czterokrotnie przewyższają obroty firm z problemami. Poziom zadowolenia klientów tych firm jest również wysoki i wynosi 89 procent. Ale jak można stworzyć taką firmę? Jednym z ważnych czynników jest kultura rekrutacji osób o różnych, wzajemnie się uzupełniających osobowościach.
— Szukaliśmy ludzi, którzy choć pozornie nie pasowali do zespołu, mogli nas poprowadzić drogą, której sami nigdy nie wybralibyśmy — mówi Philip Dilley z Arup, jednej z najlepszych na świecie firm projektowo-inżynierskich.
Innym przykładem jest brytyjska sieć spożywcza Waitrose, w której doceniono znaczenie miejscowych pracowników, szczególnie gdy praca przeplata się z czasem wolnym. Właśnie dlatego sieć pokrywa połowę kosztów hobby swoich pracowników, niezależnie od tego, czy jest to nauka gry na paninie, czy też lekcje wypiekania ciast. Angielski McDonalds przeznacza corocznie równowartość 0,5 miliarda SEK na kształcenie swoich pracowników.
Ostatecznie Goffey i Jones wyodrębnili sześć decydujących czynników pozwalających stworzyć doskonałe miejsce pracy:
• Powinieneś móc pozostać sobą — we wszystkich sytuacjach.
• Jesteś informowany o wszystkim, co się dzieje.
• Twoje mocne strony są doceniane i doskonalone.
• Firma zajmuje się czymś istotnym.
• Twoja praca jest satysfakcjonująca.
• Pracodawca nie wprowadza żadnych bezsensownych zasad.
Może to nic wielkiego, ale ciekawy jest fakt, że tylko kilku firmom zbadanym przez Goffeya i Jonesa udało się spełnić wszystkie sześć warunków.
Ile punktów zdobyłaby Twoja firma?