Kondycja współczesnego świata

2014-09-30

Mieszkańcy Islandii cieszą się, że mają czystą wodę, zaś Japończycy przywiązują dużą wagę do własnego bezpieczeństwa. Oto kwestie, od których zależy nasze samopoczucie.

Gdzie na świecie jakość życia jest najwyższa? I co jest dla nas ważne?
Organizacja OECD prowadzi od 2011 roku duży projekt badawczy o nazwie Better Life Index, w którym ponad 60 000 osób odpowiada na pytania dotyczące praktycznie wszystkiego: od środowiska po miejsce pracy i zamieszkania.
Który zatem czynnik jest najważniejszy? Raczej nie zdziwi fakt, że zdecydowanie najważniejszym czynnikiem dla uczestników badania okazała się jakość życia, a zaraz po niej wykształcenie i zdrowie. Są oczywiście duże różnice pomiędzy regionami. O ile na przykład w Japonii za najważniejszy czynnik uważane jest bezpieczeństwo, to Australijczycy poszukują lepszej równowagi pomiędzy pracą a czasem wolnym, co może wynikać z faktu, że 14% osób czynnych zawodowo pracuje tam ponad 50 godzin w tygodniu, w porównaniu z 9% w krajach OECD. Mieszkańcy Szwecji i Holandii przepracowują najmniej nadgodzin. Osoby które najbardziej cenią sobie przyrodę, powinny się przeprowadzić do Islandii, ponieważ to właśnie Islandczycy uważają, że mają najlepsze warunki przyrodnicze i najczystszą wodę, podczas gdy ostatnie miejsce pod tym względem zajmują Turcy. Dla osób, które lubią dużo przestrzeni w domu, najlepszym krajem jest Nowa Zelandia, gdzie każdy ma dostęp średnio do 2,3 pokoju. Z drugiej strony, mieszkając w Rosji, trzeba się ścieśniać w 0,9 pokoju.
Kolejnym ciekawym wnioskiem, który nie ma jednak związku z naszym miejscem pochodzenia, jest to, że im lepsze mamy wspomnienia z dzieciństwa, tym wyższy dochód uzyskujemy w dorosłym życiu. W skali jednego roku różnica pomiędzy osobami ogólnie lekko niezadowolonymi z życia a osobami szczęśliwymi wyniosła 12 000 SEK, co być może potwierdza starą prawdę, że zamiast myśleć o pieniądzach, powinniśmy się skupić na czerpaniu radości z życia, a reszta przyjdzie sama.
Tak więc gdzie na świecie żyje się najlepiej? Cóż, najbardziej zadowoleni ludzie mieszkają w Szwajcarii, a w dalszej kolejności w Danii, Norwegii, Islandii, Austrii, Finlandii i Szwecji.