KINNARPS — RAPORT O TRENDACH CZĘŚĆ 1. IDEA 3P

2013-09-13

KINNARPS' TREND REPORT PART 1. FROM CRADLE TO CRADLE

Jak i gdzie będziemy pracować w przyszłości? Jakie wartości będą rządziły społeczeństwem i sektorem przedsiębiorstw? Po dokładnym rozpoznaniu i setkach rozmów z najważniejszymi decydentami Kinnarps wyodrębnił osiem najistotniejszych tendencji, które mają wpływ na nasze czasy. Oto streszczenie pierwszej części raportu: od kołyski do kołyski, czyli znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

W ostatnich miesiącach, na dachu nowej, okazałej siedziby Price Waterhouse Cooper's w Londynie poczyniono kilka zdumiewających obserwacji. Ptaki, które w stolicy Anglii nie były widziane od dziesięcioleci, zaczęły budować tam gniazda, a rzadkie gatunki owadów, które uznano już za wymarłe, brzęczą pośród kominów — widok, delikatnie mówiąc, niespodziewany.

Więc co tak naprawdę się wydarzyło w największej na świecie firmie rachunkowej?

Odpowiedź jest bardzo prosta i inspirująca: w czasie budowy architekci wykorzystali najnowsze zdobycze ekologii. Budynek ten jako pierwszy w Anglii otrzymał certyfikat z oceną „Outstanding” od BREEAM, najważniejszej na świecie organizacji przyznającej ratingi środowiskowe. Dzięki zastosowaniu zupełnie nowej koncepcji recyklingu ten wieżowiec stał się bardzo dobrą ilustracją jednej z najważniejszych przemian, jakie zachodzą w naszym społeczeństwie — troski o środowisko.
Zejdźmy jednak kilka pięter niżej: od rozbudzonej fauny, która zadomowiła się pomiędzy szybami wentylacyjnymi i antenami satelitarnymi na dachu budynku, do biura Dennisa Nally'ego, przewodniczącego rady dyrektorów. Oto jego komentarz:
— Jako firma musimy postępować w sposób etyczny i odpowiedzialny, jeśli chodzi o ochronę środowiska. W ostatecznym rozrachunku konieczne jest, abyśmy byli w stanie zatrzymać utalentowanych pracowników i zadbać o naszą pozycję w świecie coraz trudniejszej konkurencji. Jest więc oczywiste, że nasze budynki muszą być maksymalnie ekologiczne.
Ten sam pogląd podziela coraz więcej firm. Powoli, lecz z determinacją, społeczeństwo zmierza w kierunku nowej świadomości, która coraz częściej każe klientom i konsumentom kierować się względami ekologii, etyki i zrównoważonego rozwoju przy dokonywaniu wyboru.
— Ekologia w pracy to rzecz oczywista! Użytkownicy stają się coraz bardziej wymagający — mówi Christina Bodin Danielsson z Instytutu Badań nad Stresem na Uniwersytecie Sztokholmskim.

Ta zmiana postawy jest dziś najlepiej widoczna wśród młodszego pokolenia. Ludzie urodzeni w latach 80. i 90. nie akceptują firm, które zmieniają swój wizerunek tylko na pokaz — ekologia musi być naturalną częścią działalności i czerpać moc z prawdziwego, szczerego zaangażowania. Nie chcemy kupować produktu od firmy, która nie przestrzega zasad, nie mówiąc już o pracy w takiej firmie. Zamiast tego wolimy pójść do domu i wyrazić swoje poirytowanie na portalu społecznościowym. Po raz pierwszy w historii głos pojedynczego obywatela może zostać usłyszany i mieć rzeczywisty wpływ na firmę czy instytucję w sposób, który wcześniej był niemożliwy.
— Firmy, które nie przestrzegają zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, będą mieć w przyszłości duże problemy — przewiduje Henrik Axell, odpowiedzialny w Kinnarps za koncepcję Next Office — pracy opartej na aktywności.

Jedną z koncepcji, która często wyłania się z rozmów przeprowadzonych w czasie pracy nad raportem o tendencjach, jest idea 3 x P, czyli planeta, populacja i profit. Jakie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne ślady pozostawiamy za sobą dla przyszłych pokoleń? Gdzie odbywa się produkcja? Jak przebiega proces? W ogólnej perspektywie aspekty środowiskowe nabierają coraz większego znaczenia, podobnie jak refleksja nad tym, co się będzie działo, gdy nas na tym świecie już nie będzie. Zaczynamy w pełni rozumieć znaczenie faktu, że tak naprawdę tylko wypożyczamy naszą planetę.
Jedną z firm, która wiedzie prym w realizacji tej koncepcji, jest McDonough Braungart Design Chemistry — firma, która zarejestrowała markę Cradle to Cradle czyli „od kołyski do kołyski” kładącej nacisk na stworzenie systemu, który nie będzie pozostawiał żadnych odpadów. Wszystko zawiera się w zamkniętym ekosystemie. To rozwiązanie, a jednocześnie wizja, które coraz pilniej wymagają wdrożenia.
— Już nie wyróżnisz się z tłumu samą deklaracją, że dbasz o środowisko — teraz od każdego oczekuje się, żeby robił to, co w jego mocy — mówi Derek Barker, dyrektor generalny Haskoll.
Innymi słowy, czasy, kiedy wystarczyło uzewnętrznić swoją świadomość, równoważąc emisję ograniczeniem lotów pracowniczych, odeszły w przeszłość. Firmy nie mogą już się tłumaczyć nadmiernym kosztem inwestycji w ochronę środowiska. Wręcz przeciwnie, z najnowszych badań wynika, że firmy, które mają ekologiczny profil działalności, są 16 razy wydajniejsze od pozostałych.
Inną korzyścią z wprowadzenia proekologicznej koncepcji działalności są oszczędności w kosztach energii, a w niektórych krajach firmy, gdzie przestrzeń biurowa spełnia ekologiczne kryteria, są nagradzane ulgami podatkowymi. Firmy, które staną na czele ekologicznych zmian, zyskają znaczną przewagę nad konkurencją.
— Musimy się zastanowić, które z dzisiejszych źródeł surowców do produkcji, mogą się skończyć, aby sprawdzić, czy możemy je czymś zastąpić. Musimy również wprowadzić ekosystemy z produktami, które można łatwo rozebrać i przetworzyć. Dziś takie działanie może być nieopłacalne z finansowego punktu widzenia, ale stanie się koniecznością, kiedy liczba mieszkańców ziemi ulegnie podwojeniu. Dlatego to ważne, żebyśmy byli przygotowani — mówi Liv Tveter, dyrektor generalna Kinnarps Norge.
Firmy, które skutecznie przejdą tę transformację i dowiodą, że są odpowiedzialne zarówno ekologicznie, jak i społecznie, jutro staną się zwycięzcami.
Z dużej ankiety przeprowadzonej przez PWC wśród amerykańskich 20- i 30-latków, wynika, że 86 procent wykształconej młodzieży zmieniłaby pracę, gdyby pracodawca nie wypełniał swoich obowiązków w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

TAK DZIAŁA KINNARPS!

Jakie są poglądy Kinnarps na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój i czy możemy być inspiracją dla innych firm? Kierownik ds. ochrony środowiska, Tomas Ekström, i dyrektor ds. marki, asortymentu i wzornictwa w Kinnarps, Elisabeth Slunge, odpowiedzieli na sześć ważnych pytań.

Elisabeth Slunge Brand/Range/Design director                       Tomas Ekström Environmental Manager

Co powinniśmy mieć na uwadze, poszukując bardziej ekologicznego miejsca pracy?
Powinniśmy żądać certyfikatów do farb i mebli, w które jest wyposażone biuro. Dzięki temu firmy będą dbać między innymi o to, by lasami na całym świecie gospodarowano w sposób zrównoważony, a w produkcji nie stosowano toksycznych środków chemicznych.
Wykorzystujmy całą powierzchnię biura i starajmy się zagospodarować nieużywaną przestrzeń.
Elisabeth Slunge

Jakie wymogi ekologiczne muszą spełniać wasi dostawcy?
Wszyscy nasi dostawcy muszą spełniać szwedzkie i europejskie przepisy, a wszystkie dostarczane materiały mają akredytację Nordic Ecolabel. Dbamy też o to, aby nasi dostawcy i podwykonawcy postępowali zgodnie z zasadami inicjatywy ONZ Global Compact, która nakazuje firmom przestrzegać praw człowieka i standardów pracy, chronić środowisko i zwalczać korupcję. Jesteśmy przekonani, że kwestie społeczne i środowiskowe są ze sobą ściśle powiązane.
Tomas Ekström

Które ze stojących przed wami wyzwań dotyczących ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju można uznać za najważniejsze?
Kinnarps bezustannie opracowuje metody, które pozwalają np. ograniczyć ilość substancji chemicznych stosowanych w produkcji. Poza tym zastanawiamy się nad wprowadzeniem procesów typu „od kołyski do kołyski” zakładających całkowite ponowne wykorzystanie lub przetworzenie produktów bez ich degradacji. W tym celu analizujemy alternatywne materiały i nowe metody konstruowania mebli.
Tomas Ekström

W jaki sposób zrównoważony rozwój może zapewnić większe zyski?
Nasi klienci poszukują ekologicznych alternatyw, dlatego nasz wyraźnie proekologiczny profil przekłada się na korzyści biznesowe. Podejście ekologiczne jest również czynnikiem przyciągającym dobrze wykształconych i kompetentnych pracowników.
Elisabeth Slunge

Proszę opisać któryś z zielonych projektów realizowanych przez Kinnarps?
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN), która zajmuje się między innymi ginącymi gatunkami zwierząt, postanowiła wybudować pierwszy dom z platynowym certyfikatem zgodnie ze standardem LEED. Firma Kinnarps dostarczyła wszystkie meble do wyposażenia wnętrz. Zostaliśmy wybrani między innymi ze względu na nasze zaangażowanie w zrównoważoną gospodarkę leśną.
Tomas Ekström

Jakie działania podejmujecie, aby zmniejszyć emisję CO2 w swoich fabrykach?
Nasze fabryki w Kinnarp i Skillingaryd są ogrzewane brykietem wyprodukowanym z naszych odpadów produkcyjnych. Z naszych obliczeń wynika, że dzięki temu firma Kinnarps zmniejszyła emisję CO2 o setki tysięcy ton. Prowadzimy też regularne kontrole i zabezpieczamy wszystkie wycieki sprężonego powietrza, które są przyczyną utraty dużych ilości energii w naszej branży.
Tomas Ekström