En renere verden

2015-09-29

Når luften i byene blir stadig dårligere, er det nødvendig med innovative og radikale løsninger. Nederlenderen Daan Roosegaarde samlet inn penger via Kickstarter og konstruerte en syv meter høy luftrenser som nå lovprises av miljøforskere over hele verden.

– Det som fikk meg til å reagere, var en rapport som viste at luften i Nederland er blitt så forurenset at den i gjennomsnitt forkorter forventet levetid med nesten et år, forteller Roosegaarde.

Smog Free Tower renser 30 000 kubikkmeter luft i timen, og skaper en lomme av ren luft rundt seg uten å forbruke mer energi enn en vannkoker.

Den gigantiske luftrenseren er nå utplassert i et boligområde i Rotterdam, men skal snart vises frem på en verdensturné, i blant annet Mumbai og Beijing. To byer der smogen ligger så tett at innbyggerne er blitt vant til at himmelen bare er blå i helgene, når det er mindre biltrafikk.

Dette kan selvfølgelig ikke en gang flere hundre Smog Free Towers endre, men Roosegaardes oppfinnelse kan, om den brukes på riktig måte, skape nødvendige pusterom i byer og på arbeidsplasser med dårlig luft. Den kan også også starte en nødvendig debatt om miljøet og være en kilde til inspirasjon.

– Vi mennesker har funnet opp fantastiske maskiner som gir oss frihet til å reise raskt rundt i verden. Problemet er at maskinene nå slår tilbake, og dette vi må håndtere, sier Roosegaarde.

Her må alle i samfunnet hjelpe til. Kinnarps tar sin del av ansvaret, og bidrar til et bedre miljø ved blant annet å bruke "rene" materialer så langt det er mulig. Ett eksempel er at mellom 60 og 90 prosent av alt aluminium Kinnarps bruker er gjenvunnet.

Klikk her hvis du vil lese mer om miljø- og holdbarhetsarbeid i Kinnarps, The Better Effect.