Smart arbeidsplass gir smarte medarbeidere

2015-12-15

Engasjerte medarbeidere er den viktigste ressursen i en bedrift. De arbeider mer fokusert, er mer lojale og har svært mye å si for resultatet. Men hvordan skaper man drømmearbeidsplassen der de fleste trives?

Alle vet hvor viktig det er, men likevel viser en undersøkelse fra American Psychological Association at bare 13 prosent av alle kontoransatte i den vestlige verden opplever et ekte og dypt engasjement for jobben. Tenk om man kunne omvende alle misfornøyde og uengasjerte medarbeidere, hva hadde ikke det betydd for så vel arbeidsklimaet som det faktiske resultatet? Og tro ikke at det bare handler om høyere lønn. Nei, det som avgjør om vi trives på jobben eller ikke, har en rekke andre forklaringer og løsninger. Det aller viktigste i undersøkelsen er innredningen! Det gamle uttrykket ”ett øye ser, det andre føler” skal ikke undervurderes. En utrivelig og byråkratisk innredning der vi sitter fastlåst i kontoravlukker fra 9 til 5 hemmer følelseslivet. Vi blir reduserte, reserverte, fantasiløse og mister initiativet. Og det som verre er, som de vanedyrene vi er aksepterer vi etter en stund å oppholde oss i lokaler som er trange, ukomfortable og støyende, uten å stille spørsmål.

Derfor er det så verdifullt med smart designede arbeidsplasser som oppmuntrer til kreativitet og intelligente samtaler, som bygger en inkluderende bedriftskultur der mennesker våger å være seg selv. Da oppstår også den smittende følelsen av at forandring er mulig. American Psychogical Association slår i sin undersøkelse fast at slike bedrifter i gjennomsnitt går 20 prosent bedre enn snittet.

Hos Kinnarps arbeider vi ut fra en modell som heter Better at Work. Klikk her hvis du vil vite mer om hvordan du kan skape en friere og mer kreativ arbeidsplass!