Luften er ikke fri

2016-03-04

Vi tilbringer opptil 90 prosent av tiden innendørs. Likevel er inneluft en miljøfaktor som ofte blir oversett. Arbeidsgivere kan imidlertid ha mye å tjene på å være mer oppmerksomme på hva de ansatte puster inn.

Ifølge en studie fra den internasjonale organisasjonen World Green Building Council kan produktiviteten øke med hele 11 prosent hvis man forbedrer luftkvaliteten på arbeidsplassen, for eksempel ved å redusere innholdet av karbondioksid. Britisk forskning har vist at produktiviteten kan økes med 15 prosent bare ved å tilføre levende vekster i kontormiljøet. De ansatte blir mer fysisk, kognitivt og følelsesmessig engasjert i jobben. På den annen side kan for lavt innhold av karbondioksid gi symptomer som tretthet, hodepine og irriterte øyne.

Nylig ble det imidlertid publisert en rapport som er mer akutt enn dette. Rapporten kommer fra britiske Royal College of Physicians og Royal College of Paediatrics and Child Health, som hevder at opptil 99 000 mennesker dør i Europa hvert år på grunn av luftforurensning i hjemmet og på arbeidsplassen. En årsak til at tallene stiger, er ifølge legene bak rapporten at vi blir stadig flinkere til å bygge tette hus, slik at partikler, gasser og kjemikalier fra for eksempel rengjøringsprodukter blir liggende i luften og gjør skade. Noen eksempler på luftforurensningens livstruende effekt er spontanaborter og misdannelser hos foster, samt økt risiko for hjerteinfarkt, slag og kreft.

Rapporten blir et budskap først og fremst til myndighetene om å begynne å ta inneluften like alvorlig som luften utendørs. Mens man venter på det, kan man vurdere å se over ventilasjonen på arbeidsplassen. Og kanskje sette inn en plante eller to.