Bryt usunne vaner

2014-05-29

Bedriftskulturen er livsviktig. Tenk over vanene dine før det er for sent.

Rutiner er nødvendige for å få en bedrift til å fungere, men med tiden er det fare for at rutinene man bygger opp sammen blir direkte skadelige og kontraproduktive. Ifølge den svenske organisasjonspsykologen Rolf Olofsson oppstår vaner og rutiner automatisk når mange medarbeidere har utført dem om og om igjen uten å reflektere over dem.
– For eksempel hvis man sitter i et møte og sjefen sier at vi skal gjøre noe på en bestemt måte. Da kan det være slik at det i enkelte bedrifter har blitt en norm ikke å si vedkommende imot, sier Rolf Olofsson i en kommentar.
Hvordan bryter man så normen? Ifølge Olofsson er den eneste metoden å skape en stemning der feil kan påpekes uten at man blir straffet for det. Men samtidig advarer han om at det tar tid og at man må være tålmodig. Husk at en god bedriftskultur er en fantastisk ressurs. Produkter kan kopieres, men aldri en kultur.