OVER GRENSENE

2013-06-10

Smartere arkitektur øker kreativiteten på kontoret.

Hvordan skal man gjøre medarbeiderne mer kreative? Forskere ved University of Michigan har oppdaget at jo flere spontane møter som forekommer mellom ansatte, jo flere spontane ideer får man. Studien tar utgangspunkt i at en arbeidsplass er delt inn i ulike soner, og når de ansatte passerer oftere gjennom disse, økes det kreative nivået med helt opp til 20 prosent. Google er et foretak som har god erfaring med dette. Det var nettopp slike møter som førte til ideer som Gmail og Google Street View. Så har Google også bestemt at i det nye hovedkontoret på mer enn 100 000 kvadratmeter skal alle medarbeidere ha maks. to og et halvt minutters gange mellom hverandre. Stadig flere foretak tenker i lignende baner – flere åpne flater og møteplasser samt smalere korridorer skal føre til at medarbeidere fra ulike avdelinger møtes, utveksler ideer og samarbeider oftere.