Samarbeid lønner seg

2015-09-24

Prat mer med hverandre! En sikrere måte for rask fremgang og lønnsomhet finnes ikke. Det viser en unik undersøkelse utført av Google.

Totalt undersøkte de og utførte dybdeintervjuer med 273 amerikanske bedrifter i ulike størrelser og bransjer. Resultatet var entydig: 73 prosent var overbevist om at dersom de kunne skape en kultur som bygget mer på samarbeid og fellesskap, ville dette føre til større fremgang og, som en effekt av dette, muligheten til å tiltrekke og beholde spisskompetanse. Da bedriftene fikk spørsmålet om hva som kreves for å skape en slik organisasjon, var en velfungerende IT-avdelig absolutt avgjørende. Ny teknologi gjør det mulig for medarbeidere å være på nett hele tiden og å kunne møtes i for eksempel videokonferanser. Det spiller ikke så stor rolle hvor man befinner seg rent fysisk. Det er fremdeles mulig å holde kontakten. Når det er sagt, konstaterte undersøkelsen også med at møter ansikt til ansikt fremdeles gir overlegent best resultat. I en stadig mer stressende verden er det imidlertid ikke alltid en mulighet. Av de bedriftene som mente de hadde et kreativt arbeidsmiljø, mente hele 88 prosent at samarbeid var den avgjørende årsaken til at medarbeiderne trives og er fornøyde på jobben. Mest vellykket blir det når samarbeid skjer på tvers av alders-, kjønns-, og erfaringsgrenser. Mangfold er fremtiden, noe vi også tidligere har belyst i Kinnarps store Trendrapport. Dersom du ikke har den, kan du bestille den her!