SLIK SKAPES DET PERFEKTE MØTET

2014-11-13

SLIK SKAPES DET PERFEKTE MØTET

Hvorfor snakker noen hele tiden, mens andre knapt våger å åpne munnen? Hvordan skal man få rettet opp den ubalansen? Her er boken som hjelper deg å skape en bedre møtekultur.

Ville det ikke vært fantastisk hvis alle møter kunne vært halvparten så lange, mer energiske og man virkelig kunne bli enige om beslutninger som alle hadde tro på? Tidligere i år lanserte Chris Ertel og Lisa Kay Salomon boken Moments of Impact: How to Design Strategic Conversations That Accelerate Change. Boken har fått stor oppmerksomhet etter lanseringen, ikke minst fordi den så tydelig viser hvilket ansvar møtelederen har for å få alle til å delta. Hvordan oppmuntrer man for eksempel den unge nyansatte til å våge å åpne munnen, når de andre medarbeiderne er dobbelt så gamle? En stor del av hemmeligheten ligger i forberedelsene, som å gjøre miniintervjuer med deltakerne i god tid før møtet. Man kan også stille spørsmål på forhånd til alle deltakerne om hvilke resultater de forventer og hvilke temaer de vil ta opp. Det er en enkel måte å få mennesker til å bli mer engasjerte og fokuserte på. Det annet klassisk fenomen som forfatterne tar opp, er når ulike avdelinger i en bedrift møtes. Da forekommer det ofte at noen bevisst eller ubevisst begynner å bruke innviklet terminologi for å få andre til å føle seg mindre kunnskapsrike. Møtelederen må være oppmerksom på denne typen maktspråk. Akkurat som det kan være bra å tenke over hvilke motiver møtedeltakerne har. Hvorfor argumenterer han eller hun på en bestemt måte? Hva har de å vinne eller tape på en beslutning? Hvis du er interessert i psykologien bak et møte, er dette høstens beste og mest interessante lesning.