Design for fremgang

2015-01-20

Vil du føle deg bedre og yte bedre på arbeidsplassen – sats på innredningen. Det er få ting som har en så rask virkning på humøret og produktiviteten!

– Mennesker vil føle at de er nødvendige og få bekreftelse på at jobben de legger ned også blir satt pris på. Som ansatt bruker man mye tid på å ”tolke” og snakke om hvilke signaler ledelsen sender ut, sier psykolog Sally Augustin, som har spesialisert seg på hvordan miljø og design påvirker oss.Hvilket selvbilde vi har, er ofte forbundet med hvordan det går for oss på jobben. Hvis vi sitter i et upersonlig miljø, kanskje midt i et støyende kontorlandskap der man hele tiden blir avbrutt, er det vanskelig å føle seg unik og betydningsfull. Det slår umiddelbart tilbake på arbeidsinnsatsen. Hvis man derimot fra ledelsens side viser at man setter pris på de ansatte ved å investere i miljøet deres, skaper man automatisk engasjement og lojalitet. Pluss at det alltid er en god idé å la medarbeiderne være med og bestemme hvordan det faktisk skal se ut på jobben. Da får man arealer som reflekterer de ansattes ærlige behov.– Å føle at man blir sett og at ledelsen lytter til en, er en bekreftelse på at vi gjør en viktig jobb. Derfor betyr god design så mye.
"Being seen and that management listens to you is an acknowledgement that what we do is important. So good design does mean a lot.