Design bygger stolthet

2015-09-22

Design er mye mer enn et komfortabelt miljø og sittevennlige kontorstoler. Det gjenspeiler kulturen i bedriften!

Alle bedrifter leter i dag etter nøkkelen til å få mer engasjerte og innovative medarbeidere. Noen tror at det holder med litt sosial hygge og setter ut bordtennisbord, arrangerer fredagssamling etter jobben og drar på konferanse en gang i året. Det er hyggelige initiativer, men når det blir mandag er dette som oftest glemt. Den virkelige endringsprosessen skjer gjennom designet. Sammenlign det med når vi skal i middagsselskap. Vi kler oss opp for å se bra ut, men også for å gjøre inntrykk. Vertsparet setter pris på at vi tar oss tid til det. På samme måte kan et hensiktsmessig design bygge stolthet og tilhørighet blant medarbeidere og kunder. I dag er det for eksempel vitenskapelig dokumentert at vi mennesker blir mer produktive når vi er i kontakt med naturen. Men innebærer det at alle medarbeidere har vindusutsikt - eller står det et bordtennisbord i veien? Hvordan kan vi tenke annerledes? Bedrifter må hele tiden spørre seg hvilken adferd og hvilken kultur man vil oppmuntre til gjennom designet. Selskaper som Amazon og Apple har innsett dette for lenge siden. Ikke minst hvordan man lar medarbeidere selv være med og påvirke nærmiljøet sitt.

– Iblant kan det være små detaljer, som at alle kan være med og bestemme belysningen eller hvilken temperatur det er på arbeidsplassen. Hvis man opplever at man har kontroll, fører det til delaktighet, sier Dr. Stefano Schiavon, assisterende professor i arkitektur ved UC Berkely.

Når designet har en tydelig hensikt som er inkluderende og som alle forstår, er det et første steg mot en ny og mer effektiv bedriftskultur.

Kinnarps' svar på dette heter Next Office – Activity Based Working, som ikke omfatter bare innredningen men også hele miljøet og den typen virksomhet selskapet har.