FASADER SOM PUSTER

2013-04-30

Hos Kinnarps arbeider vi for miljøvern og innovative løsninger. Og kanskje er det den unge britiske arkitekten Dave Edwards som har nøkkelen til hvordan høybygg i store byer vil bli energiuavhengige. Edwards løsning er nemlig grønn på to måter – alger vil bygge fremtiden!

Blant alle teknologiske nyvinninger i samfunnet, så er det noen områder der tiden merkelig nok har stått stille.  Ta for eksempel husene våre: Mange av oss bor i hjem som ble bygget i begynnelsen av forrige århundre, og som er oppvarmet av olje eller elektriske kjeler som er 50 år gamle.  Dette er ikke særlig smart for verken miljøet eller lommeboka.
En som vil endre dette, er den innovative britiske arkitekten Dave Edwards, som i Londons finansdistrikt har foreslått et høybygg med en revolusjonerende energiløsning som for øyeblikket er et av de store arkitektoniske temaene som diskuteres i forskningsmiljøet.
Edwards' høybygg har et innkapslet økologisk system og er fullstendig energiuavhengig, der fasadene består av en grønn hud av planter og store felter med alger som høstes og omgjøres til biometan. Biomasseavfall som dannes i prosessen, kan også komposteres og brukes om igjen som næringsmiddel for bygningens hud. Sirkelen sluttes ved at avløpsvannet sendes gjennom algefeltene for å bli resirkulert.
Dave Edwards har arbeidet sammen med forskere fra universitetet i Newcastle, og de første testresultatene er forbløffende.  Hvis algefeltene dekker 30 000 kvadratmeter av høybygget, vil de årlig absorbere 250 000 tonn med karbondioksid samtidig med at det trekkes ut 450 tonn med biometan fra dem, som i form av energi kan sammenlignes med hva 120 gjennomsnittshjem forbruker på et år.
I fremtiden er det ikke bare parkene våre, men også husene vi bor i som fungerer som grønne lunger for våre urbane områder.
 
 For mer informasjon: www.dave-p-edwards.com

Foto: AVR London