Gode naboer

2014-01-15

Ved å holde oversikt over hvor og hvordan medarbeiderne sitter på kontoret kan bedriften øke produktiviteten. Det er tid for å leke stolleken på jobben.

Det har lenge vært snakk om den aktivitetsbaserte arbeidsplassen. Det vil si at medarbeiderne ikke har personlige arbeidsplasser på kontoret. Nå finnes en ny variant av dette, en variant som kan øke produktiviteten på jobben. Det viser seg at hvor du sitter og hvem du sitter sammen med har betydning for produktivitet og samarbeid. En medarbeiders nærmeste nabo på jobben står for 40–60 prosent av den daglige interaksjonen, både ansikt til ansikt og på e-post. Derfor anbefales bedriftsledelsen, spesielt i mindre bedrifter, å eksperimentere med plasseringen. Forskning viser at vellykket ommøblering kan forbedre effektiviteten og til slutt økonomien. Det er kanskje på tide å ta en ommøblering der du sitter?