Hold sammen på kontoret!

2014-06-12

Eldre generasjoner jobber stadig lenger, mens yngre medarbeidere tar for seg på en helt annen måte enn tidligere. Det kan føre til irritasjon ved kaffeautomaten på kontoret... Men det finnes metoder for å forebygge dette.

Tidligere var det en selvfølge at det var de eldre medarbeiderne som i kraft av sin erfaring visste best. Slik er det ikke nødvendigvis lenger, noe som naturligvis skyldes den raske teknologiske utviklingen. Unge medarbeidere stormer inn på kontoret, fulle av selvtillit, nye kunnskaper og ambisjoner, klare til å utfordre gamle strukturer. Det kan skape friksjon på den den mest harmoniske arbeidsplass. Ifølge de amerikanske forfatterne David Maxfield og Joseph Grenny er det personer født på 40-tallet og personer født på 80-tallet som kommer dårligst overens. Men det er mulig å bygge bro over generasjonskløften. Og som alltid i stridens hete gjelder det å huske grunnleggende verdier og ikke la seg styre av følelsene. Da kan det være bra å holde seg til 30-sekundersregelen:
– Når man fremfører kritikk mot noen, spesielt hvis det er en kollega som har mindre innflytelse og erfaring, skal man aldri gjøre det i mer enn 30 sekunder. Deretter må man trekke pusten og la den andre komme til orde, sier David Maxfield.
Her er noen andre gode råd på veien:
– Hold deg til fakta, og ikke forutinntatte meninger om for eksempel alder. Alle som er født på 40-tallet har ikke de samme verdiene, og det har ikke alle som er født på 80-tallet heller.
– Husk å henvise til kilde når du bruker fakta. Fortell hvor du har lest eller hørt det.
– Og aller viktigst: Det kan være vanskelig å ta opp et problem med en medarbeider, men det er den eneste løsningen. Ellers vil problemet bare bli større etter hvert som tiden går.