Grønt ansvar

2016-04-05

På samme måte som alle selskap alltid har levert årsrapporter, skal en rekke europeiske selskap nå lage en såkalt bærekraftrapport.

Hva innebærer dette: For å bruke et pokerbegrep – loven (som bygger på et EU-direktiv fra 2014) sikrer at selskapene må vise kortene ved at de åpent må rapportere hva man gjør for blant annet miljø, bærekraft og sosiale spørsmål.

Det holder altså ikke lenger å legge ut en miljølogg på nettsidene sine. Den typen såkalt Green Washing kommer ikke til å fungere. Nå tvinges selskapene til å ta ansvar for hvilket avtrykk man etterlater på samfunnet.

I Sverige forventes loven å tre i kraft allerede 1. juli, og andre EU-land følger etter. Det er tre kriterier som styrer hvilke selskap som omfattes av loven: Omsetning, antall ansatte og om det finnes stor offentlig interesse. Som tommelfingerregel kan man si at loven gjelder for alle selskap med mer enn 500 ansatte (i Sverige og Danmark er det 250). Siden miljøarbeid ikke kan puttes inn i et Excel-ark, regner man med at den vanskeligste omstillingen for ledelsen i mange selskap blir psykologisk – å sette seg inn i en helt ny verden der man i første omgang ikke tjener penger, men derimot får mye goodwill og tillit fra kundene.

En god måte å begynne på, er å kontrollere at innredningen er miljøtilpasset. Her kan vi i Kinnarps hjelpe deg og ditt selskap å skreddersy den beste løsningen.