Grønnere liv

2015-01-13

Kan du gjøre mer for miljøet? Nå kan du snart sjekke deg selv, kollegaene – og til og med hvordan hele foretaket gjør det.

Hvor store utslipp av karbondioksid forårsaker du når du pendler til og fra arbeidsplassen? Og har du tenkt over hvilke energi- eller vannmengder du bruker på jobben?

LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) er et internasjonalt anerkjent system utviklet for miljøsertifisering av bygninger. Nå er organisasjonen som står bak systemet også på vei til å lansere et usedvanlig smart teknisk hjelpemiddel (LEED Dynamic Plaque), som måler hvilken påvirkning hver enkelt medarbeider i et foretak har på miljøet. Til dette hjelpemiddelet kommer det også til å finnes smart programvare som gir forslag til miljøforbedringer i hverdagen ut fra hvordan det står til i foretaket. Er det for eksempel nødvendig at alle pendler til kontoret hver dag? Noen kan kanskje jobbe hjemme? Eller hvordan står det egentlig til med gjenvinningen? En morsom bonus er at apparatet også beregner – ut fra svar på undersøkelser – hvor lykkelige vi er på arbeidsplassen…