En grønnere verden

2015-10-22

Hva er det som forener Stockholm i Sverige med Addis Abeba i Etiopia? Begge byene kommer i løpet av noen år til å erstatte fossile brennstoff med fornybare energikilder.

I

Det er faktisk hele 96 byer rundt om i verden som planlegger å få sin kraftforsyning gjennom grønn elektrisitet innen år 2050. Med tanke på at verdens byer står for 75 prosent av alle karbondioksidutslipp, skaper det et lite håp blant alle dystre varsler om klimaendringer. Enkelte steder er faktisk allerede helt selvforsynt med grønn energi, som den lille danske øyen Samsø og El Hierro på Kanariøyene. Men, som vanlig handler det om penger. Visste du for eksempel at man i USA kommer til å bruke 57 milliarder dollar på infrastruktur frem til år 2030. En hundredel av den summen ville vært nok til å forsyne drøyt 50 amerikanske byer med grønn energi.

Det går langsomt, men det går fremover. Og her er alle bidrag viktige. I Kinnarps er vi stolte av at vi tar ansvar for hele prosessen. Fra råvarer til hvordan vi designer og bruker produkter av rene materialer – Making life better at work. Vi vet at en bærekraftig virksomhet er bra både for verden og for virksomheten. Og det som skjer på jobben, setter i gang en kjedereaksjon av positive hendelser.