MUSIKK PÅ JOBBEN

2013-05-17

I de åpne kontorlandskapenes tid kan man ikke lukke døren når man trenger fred og ro. Da oppstår det nye metoder for å markere behovet for adskillelse. Vet du hva kollegenes høretelefoner egentlig betyr?

Det sies at de beste ideene blir til over skrivebordet, og at kreativitet vokser på åpne flater. Samtidig hevder mange at kontorlandskapet er en plage når man vil skjermes og være i fred. Noen snakker irriterende høyt i telefonen, en annen spiller musikk i bakgrunnen, en tredje har det med å "knekke" med fingrene ... Å ta på høretelefoner blir da redningen, spesielt blant de yngre. En undersøkelse fra Manpower Work Life, som også ligger til grunn for Kinnarps store Trendrapport som kom tidligere i år, viser at fire av ti personer født på 80-tallet hører på musikk i høretelefoner når de skal være effektive. Dette kan sammenlignes med de som er født på 50-tallet, der bare hver tidende bruker høretelefoner på jobben.
– Musikk i høretelefoner kan absolutt være en effektiv måte å få fred og ro på. I et perfekt arbeidsmiljø finnes det imidlertid skreddersydde flater og møbler som skaper stillhet, uforstyrrede arbeidsplasser, selv i kontorlandskap, sier Elisabeth Slunge, Brand, Range, Design Director hos Kinnarps.