Frihet gjør oss bedre

2014-12-16

Frihet gjør oss bedre

Hva skjer når vi selv får velge hvor og hvordan vi vil arbeide? Når det ikke lenger stilles krav om at vi skal sitte lenket bak samme skrivebord?

Ikke helt overraskende viser en undersøkelse (Well being in the office) at de fleste av oss synes dette er flott. Hele 86 prosent sier at de stortrives med valgfriheten. Men effektiviteten, da, blir ikke den skadelidende? Nei, tvert imot, og det er nå det blir virkelig interessant. Jennifer Magnolfi har forsket rundt dette og studert kontoransatte i 52 land. Aller best resultater blir det hvis vi settes sammen med mennesker med ulik bakgrunn, og gjerne i miljøer som ikke føles arbeidsrelaterte, som kafeer og biblioteker. 75 prosent mener at de blir mer produktive, og hele 80 prosent mener at jobbnettverket blir bedre. Dette har inspirert mange store selskap til å skape arbeidsmiljøer med en tydelig privat følelse. Amazon, som driver e-handel, har innredet hele første etasje i sitt nye hovedkontor i Seattle ut fra denne tanken. Til og med banker har meldt seg på: Amerikanske ING Direct har satt opp kafeer i tilknytning til kontorene sine, der de ansatte kan jobbe. Og virksomheten blomstrer som aldri før! Men husk at en virkelig god aktivitetsbasert kontorløsning ikke bare handler om innredning og design. Hos Kinnarps har vi konseptet Next Office, Activity Based Working, som tar hensyn til det som angår arbeidsplassen, fra lederskap og teknologi til arkitektur og miljø – og til og med utsikten.
Les gjerne mer her! www.kinnarps.com/nextoffice