VI LEVER SOM VI LÆRER

2016-08-19

Stolens understell vinkles opp slik at det blir lettere å utføre de finmotoriske momentene. Spesiallaget verktøy og tilpasset verktøyplassering gjør at arbeidet flyter uten stress.

Ergonomi handler om hele mennesket – og hele foretaket. I alle fall når det gjelder Kinnarps. Samtidig som foretaket utvikler, produserer og selger innredning til andre organisasjoner. Er det jo selv også en stor arbeidsplass. Med like Høye krav til ergonomi som alle andre, eller høyere.

– Ja, jeg tror nok at vi har høyere ambisjonerenn de fleste andre foretak når det gjelder ergonomi. Noe annet villevært litt merkelig, sier produksjonsansvarlig Anders Hermansson.For det første vet vi hvor viktig det er med ergonomi for at menneskerskal trives og arbeide effektivt. For det andre har vi allerede dennødvendige kompetansen i foretaket, og da blir det litt lettere og merselvfølgelig at vi skal ha gode ergonomiske løsninger.


ERGONOMI FRA STARTEN


Det høye ambisjonsnivået gjelder naturligvis ikke bare våre egnekontormiljøer, men gjennomsyrer hele prosessen – fra produksjon tilleveranse. Siden mange av Kinnarps’ produkter er teknisk avanserte,er monteringen en av de store utfordringene. På Kinnarps-fabrikkeni Jönköping er en ny produksjonslinje for montering av stolunderstellnettopp satt i drift. Vi dro dit for å snakke med ergonomen og fysioterapeutenAnders Lundahl, som har arbeidet lenge med ergonomi iKinnarps.
– Vårt systematiske arbeid med ergonomi gjennomsyrer alt vi gjør,og den nye linjen er et godt eksempel på det. Ergonomitenkningenbegynte allerede på tegnebordet, og siden har vi hatt en testarbeidsplasssom vi evaluerte før vi bygde den ferdige linjen, sier AndersLundahl når vi er kommet ut i fabrikken. En av de store utfordringenemed nettopp denne monteringen er de mange finmotoriske ogpresisjonskrevende momentene som må utføres inne i understelletog i ulike vinkler. Linjen sørger derfor automatisk for at stolunderstelletkommer i riktig vinkel for montering, i stedet for at de ansatteskal være nødt til å jobbe i unaturlige og belastende stillinger.
– Vi har også hev- og senkbart gulv, slik at arbeidshøyden blir riktiguansett hvor høy man er. Dessuten kan medarbeiderne velge om devil sitte eller stå ved arbeidsstasjonen.


FORTSETTER Å UTVIKLE


Anders Lundahl fortsetter å snakke om linjen når vi går rundt ogser. Han viser det sviktende gulvet, påpeker at lyset verken skygger eller blender, og at verktøyet er lett tilgjengelig og tilpasset til arbeidet.Hver lille detalj er gjennomtenkt, viser det seg.

– Og du merker sikkert også at jeg kan snakke med normal stemme,fordi lydnivået er så lavt, sier han.
Sikkerhet er naturligvis et selvfølgelig aspekt, noe som blant annethåndteres med dobbelkommandoer som krever at operatørenbruker begge hendene, noe som bidrar til å hindre klemskader. Likeselvfølgelig er det at materialforsyningen ikke krever noen tungemanuelle løft. Anders Lundahl har all grunn til å være fornøyd.

– Jo, jeg er fornøyd i den betydningen at produksjonsmiljøet harblitt riktig bra, men det er fortsatt ting som kan bli enda bedre,både her og på andre steder i organisasjonen. Vi fortsetter å utviklede ergonomiske løsningene våre, og lever som vi lærer.

Explanation; Anders Lundahl: Anders Lundahl er utdannet ergonom og fysioterapeut,og er ansatt hos Kinnarps. Foruten det ergonomiskeutviklingsarbeidet rundt produktene kontrollerer Andersalle arbeidsplasser og sørger for at alle medarbeidere fåropplæring og råd om hvordan man arbeider ergonomisk.