Lønnsomt å bry seg!

2015-03-10

Det snakkes hele tiden om bæredyktige bygninger. Men hvordan er det med ”bærekraftige” mennesker? Den hotteste og absolutt viktigste trenden i arbeidslivet akkurat nå handler om «compassion». Kinnarps ser på en spennende undersøkelse fra Stanford University.

Før i tiden var det sjefen som bestemte alt. Lederstilen var autoritær, og bygde ikke sjelden på frykt og at medarbeiderne underordnet seg. I dag vet vi bedre. Det er lønnsomt å ha empati på dagsordenen.  Empatiske organisasjoner og bedrifter har lavere personalutskifting, og kan vise til høyere effektivitet. I bedrifter der sjefer hensynsløst gir medarbeidere sparken, er det ikke uvanlig at det oppstår en såkalt ”organisatorisk motstand” med medarbeidere som til og med prøver å skade foretaket. Vær oppmerksom på at ”compassion-styrte” arbeidsplasser slett ikke handler om utydelig lederskap, men helt enkelt at forskning entydig har kunnet påvise at sjefer som har evnen til å bry seg, får betydelig mer lojale og mer motiverte medarbeidere. 

– Det er en sterk kobling mellom empati og produktivitet. Empati utløser en ”pro-sosial” atferd, der man er villig til å hjelpe andre, sier Daniel E. Martin, professor ved Stanford University.

Og som alltid må endringen begynne ovenfra. Det er sjefen som former foretaket – og medarbeiderne.