Med ansvar for fremtiden

2015-06-02

Helt siden starten har Kinnarps' fokus vært å finne løsninger for best mulig effekt – og for minst mulig avtrykk på omverdenen. Nå lanserer vi THE BETTER EFFECT, et konsept som beskriver hvordan vi i Kinnarps ser på holdbarhet. I forbindelse med lanseringen presenterer vi også vår nye holdbarhetsrapport, som viser at det harde og strukturerte miljøarbeidet vårt gir resultater.

Både av miljø- og kvalitetsmessige grunner er det viktig for oss å vite hvor råvarene vi bruker kommer fra. I dag er for eksempel 94 prosent av all treråvare som brukes av Kinnarps sertifisert og kontrollert, et tall som gjør Kinnarps til et forbilde i bransjen.

– Vi er ikke fornøyde før vi har nådd 100 % – at all treråvare vi trenger til våre produkter er kontrollert eller sertifisert. Både av miljø- og kvalitetsmessige hensyn skal vi vite hvor råvarene vi bruker kommer fra, og hva de inneholder. Noe som naturligvis også kundene våre etterspør. Det vanskelige er å finne leverandører som kan oppfylle våre høye krav, sier Kinnarps' holdbarhetssjef, Tomas Ekström.

Hos Kinnarps har vi lang tradisjon for å bruke rene materialer så langt det er mulig. Når vi snakker om rene materialer, mener vi hele kjeden – fra valget av råvarer og hvilke forhold de er produsert under, samt hvordan de påvirker oss når vi bruker dem, til hvor lett det er å gjenvinne produktet når det etter hvert har gjort sitt. 

Der andre ser en stol eller et skrivebord, ser Kinnarps muligheter til å gjøre en innsats for en mer holdbar fremtid. Gjennom hele produksjonskjeden forsøker vi å finne løsninger for best mulig effekt. Et eksempel som tas opp i Kinnarps' holdbarhetsrapport, er det faktum at vi siden 2012 har redusert våre utslipp av karbondioksid med 28 prosent.

– Vi har optimalisert transportsystemet vårt, som sørger for at bilene lastes etter hvilken rekkefølge de skal levere i, at vi utnytter transporten i begge retninger og at vi holder vår høye fyllingsgrad på over 90 prosent. Det gir oss få reklamasjoner, redusert utslipp av karbondioksid og mer fornøyde kunder. VI søker hele tiden fremtidsrettede og enda bedre løsninger, som å la vår mest brukte lastebil, som kjører mellom fabrikkene, gå på biodiesel, sier Tomas Ekström.

Du finner mer informasjon om hvordan vi driver miljøarbeidet vårt her.