Riktig miljø skaper et bedre resultat

2015-04-09

Hvordan skaper man den beste stemningen i en bedrift? Hva er det som får medarbeidere og team til å bli sammensveiset og fungere sammen? Enkelte bedrifter har løst koden - andre har ikke. Kinnarps setter søkelys på et spørsmål som både er engasjerende og hett.

Når en bedrift er liten og nyoppstartet, er det enkelt å skape en positiv oppstartstone siden alle kjenner alle. Men i takt med at selskapet vokser og det stadig blir flere ansatte, må man aktivt arbeide med hvilken kultur man vil ha. Dersom alle ansatte reiser seg når klokken slår fem og kaster seg ut gjennom døren, kan man gå ut fra at de ikke har det så moro på jobben. Dette betyr selvfølgelig ikke at 60-timers uker er noe å strebe etter, men om man vil ha en lykkelig og fungerende arbeidsplass er forutsetningen at man kan skape et engasjement hos medarbeiderne. Så, hvordan gjør man det?

Dette er ofte et innledende spørsmål som starter med at bedriftsledelsen er transparent med planer og strategier. Da føler medarbeiderne at de blir sett og får ta del. Her er miljøet og innredningen av stor betydning for selskapets DNA. En arbeidsplass må oppleves som avslappet og innbydende, slik at mennesker føler de kan være seg selv på jobben og ikke trenger å gjemme seg. Når det skjer, oppstår en engasjert kultur som driver bedriften frem.