Rom for frihet

2014-05-20

Hvordan skal man få medarbeiderne til å trives bedre og yte mer? Å skape et aktivitetsbasert miljø kan være en smart løsning.

Da de første aktivitetsbaserte arbeidsplassene ble lansert, var det mange som tvilte og var direkte engstelige. Ville det virkelig fungere?
– Mennesker er vant til å ha sitt eget skrivebord. Det ligger en egen trygghet og identitet i det. Derfor var det svært positivt da vi så hvor bra det var med aktivitetsbaserte arbeidsplasser, sier Christina Bodin Danielsson, arkitekt og doktor i arkitektur ved Stockholms universitet og Kungliga Tekniska Högskolan.
Det finnes utallige eksempler på hvordan den opprinnelige mistenksomheten er endret til entusiasme, som har ført til økt kreativitet og trivsel. Da Microsoft i Amsterdam skulle gå fra tradisjonelt kontorlandskap til aktivitetsbasert miljø i 2010, var det massiv motstand i begynnelsen. Ingen ansatte, ikke en gang toppsjefene, fikk eget skrivebord eller egen stol. Etter seks måneder var det ikke en eneste medarbeider som ønsket seg tilbake til den gamle måten å jobbe på. Men for at et aktivitetsstyrt arbeidsmiljø skal fungere, kreves det at personalet har tilgang til teknologi som gjør dem mobile. De skal kunne arbeide hvor som helst, når som helst.
– Akkurat nå merker vi stor interesse rundt vårt aktivitetsbaserte konsept, som vi kaller Next Office, ABW, sier Henrik Axell, konseptutvikler hos Kinnarps.
– Mange liker fordelene og vil ommøblere umiddelbart. Men det er viktig å huske analysen før man starter forandringen. Det handler ikke bare om å møblere et kontor med en rekke ulike miljøer, men at organisasjonen skal arbeide aktivitetsbasert og at miljøet som skapes skal støtte denne arbeidsmåten. Derfor anbefaler vi alltid en grundig utredning og at man satser tid og engasjement på å få alle i organisasjonen til å forstå endringen.
Hva er de viktigste fordelene?
Alle arealer utnyttes og brukes effektivt, og en aktivitetsbasert arbeidsplass oppmuntrer til spontane møter og kreativitet. Medarbeiderne kommer nærmere hverandre, og utveksler erfaringer over grensene. Pluss at det rent ergonomisk er svært positivt å kunne skifte arbeidsstasjon ut fra oppgaven som skal gjøres. Og det er akkurat hva det handler om – den som investerer klokt i medarbeiderne sine, blir en vinner i det lange løp.

Les mer om Kinnarps' konsept Next Office, ABW her.http://www.kinnarps.com/en/International/InteriorSolutions/NextOffice/