Save the planet

2015-11-19

Det finnes ingen viktigere saker enn klimaet. Nå gjelder det bare at verdens nasjoner også forstår dette. I begynnelsen av desember arrangerer FN konferanse i Paris.

Forrige gang det skjedde, var i København i 2009. Da ble det en ordentlig fiasko, og det sier mye om menneskehetens utfordringer at vi ikke en gang klarer å bli enige når vi står på randen av en økologisk kollaps. I dag er imidlertid forutsetningene litt annerledes. Klimakrisen kan ikke lenger bare reduseres til et miljøspørsmål. Nå handler det på sikt om vår egen overlevelse, og da kreves det politiske og økonomiske beslutninger. Det er imidlertid positivt at selv små tiltak kan få stor og betydningsfull effekt. En undersøkelse utført av The New Climate Economy slår for eksempel fast at det er mulig å redusere utslippene av karbondioksid med opptil 20 prosent bare gjennom en ordentlig miljøplan for transport og nybygg. København løftes frem blant byer med vellykket miljøarbeid på grunn av byens gang- og sykkelveier, men også Madrid hylles for sine bilfrie soner. Det knyttes også store forhåpninger til ”Zero Energy Buildings”, som er selvforsynt med energi. Det er både klimasmart og bra for økonomien. Vi vet at hvis klimautviklingen skal snus, må det skje i byene. Verdens byer dekker bare 5 prosent av jordens overflate, men står for 70 prosent av utslippene av karbondioksid.

Så, kjære politikere, ikke forlat konferansebordet før dere har en avtale. Det er på høy tid!