Hysj, du forstyrrer!

2014-02-28

Lunsjbokser og stabler med bøker. Er du redd for at kollegene dine irriterer seg over den rotete arbeidsplassen din? Det er noe annet som er mye verre, nemlig lydnivået ditt. Du bråker for mye!

Å jobbe i åpne kontorlandskap har sine sider. Bare adskilt av tynne skillevegger kommer vi nær hverandre, og vi får vite det meste om kollegene våre uansett om vi vil eller ikke. Man kan ikke skjerme seg. De fleste kjenner seg igjen i dette fenomenet. I samme øyeblikk som man setter seg ned for å skrive et viktig dokument, er det noen i den andre enden av lokalet som setter på radioen altfor høyt eller snakker høylytt i telefonen. Av og til føles det som om man er med i den britiske komiserien The Office. University of Sydney har utført en interessant undersøkelse der de identifiserer de mest forstyrrende tingene i åpne kontorlandskap. 30 prosent av deltakerne i studien oppga at lyd fra kollegene var det vanskeligste å forholde seg til. Men enda verre var faktisk mangelen på privatliv. At man aldri får være i fred, at det ikke er mulig å konsentrere seg og at alt man sier faktisk blir hørt av alle. Hele 60 % oppga dette som det største enkeltproblemet.
Det som er tankevekkende med studien er også at den viser at medarbeidere som sitter i kontorbåser er de som er minst fornøyde med arbeidsplassen. Til og med de som sitter helt åpent er mer fornøyde. Forklaringen er at de kan se medarbeiderne og oppfatte hvor den forstyrrende lyden kommer fra. Det gir i det minste en liten, men viktig illusjon av kontroll.
Noen andre irritasjonsmomenter som kom frem i undersøkelsen:

  • 28 % synes at det ofte er feil på kontoret.
  • 18 % mener at arbeidsplassen er for liten.
  • 15 % irriterer seg over fargene på kontoret.