Smart innredning

2015-08-18

Hvordan får man mer tilfredse og effektive medarbeidere? Ved å investere i smart innredning! Kinnarps har sett nærmere på et spørsmål om arbeidsplasser som er både aktuelt og interessant.

Nylig ble det gjennomført en stor undersøkelse (IPSOS Survey) i USA, der man intervjuet 90 000 kontormedarbeidere. Av disse hevdet hele 84 prosent at de hadde vanskelig for å konsentrere seg på jobben. De synes at de hele tiden blir avbrutt, og at de sjelden får fullført en oppgave. Man tror at forklaringen er at mange arbeidsplasser i dag er laget etter en standardmal. Det er ingen forskjell på om du er revisor og sitter fordypet i Excel-ark hele dagen, eller om du er selger og kontinuerlig snakker i telefonen. Noen trenger mye tid for seg selv. Andre liker å jobbe i gruppe. Likevel ser miljøene likedan ut. En smart innredning tar utgangspunkt i faktiske arbeidsoppgaver og individuelle behov. For å oppfylle alle disse skiftende kravene arbeider Kinnarps ut fra en helhetsløsning som heter Better at Work, som tar hensyn til alt fra holdbarhet og ergonomi til design og innovasjon.

Vil du også vite hvordan vi kan gjøre din arbeidsplass mer inspirerende og effektiv? Fyll ut skjemaet, så kontakter vi deg!