Lyd eller ulyd?

2014-12-02

Lyd eller ulyd?

Hvordan er akustikken på arbeidsplassen din? Kinnarps rapporterer om en undersøkelse fra World Green Building Council, som viser at forstyrrende lyder senker arbeidskapasiteten med i gjennomsnitt hele 66 prosent.

Du er dypt konsentrert om arbeidet når to kolleger plutselig stopper ved siden av skrivebordet og starter en engasjert diskusjon. Alle kan kjenne seg igjen i dette. Og naturligvis blir du forstyrret, men det er ikke å mye å gjøre, så du biter tennene sammen og begynner på nytt. Hvordan løser man dette i et åpent kontorlandskap? Man kan jo ikke forby samtaler og ringende telefoner. Man kan imidlertid eliminere de verste lydplagene ved å ha mange små møterom tilgjengelig. Men aller best er naturligvis en aktivitetsbasert arbeidsplass, der man selv kan velge hvor og hvordan man vil arbeide, som Kinnarps' aktivitetsbaserte konsept Next Office, som sørger for helheten.
Men en helt stille arbeidsplass er heller ikke noe å strebe etter. Da forsvinner kreativiteten og energien. Normalt anbefales en lydkulisse på ca. 45 decibel, som bidrar til å "drukne" forstyrrende lyder og bråkete kolleger. Det gjelder altså å finne riktig balanse i akustikken. Surret fra for eksempel et ventilasjonsanlegg trenger altså ikke å være noe dårlig. Men alle arbeidsplasser er ulike, og man må ta stilling til hva som skal prioriteres – kommunikasjon eller konsentrasjon?