Kunsten å stenge av

2013-12-19

Ny amerikansk forskning om møter viser det vi alle visste: Man skal ikke høre på den mest høylytte personen ved møtebordet. Her er grunnen:

Vi har alle opplevd det: Kontorets mest høyrøstede opptar all tid og oppmerksomhet med sine tanker og meninger, og ingen andre kommer til orde. Nå finnes det vitenskapelig håp. Forskning fra University of Utah og Idaho State University har vist at grupper som lærer seg å stenge av den høyrøstede blir bedre på problemløsning. Enkelt sagt: Det viser seg at sammenhengen mellom en talers selvtillit og faktisk ekspertise ofte er svært liten. Så hva gjør man for å stenge av? Ifølge studien er det beste å unngå å havne i diskusjon. I stedet skal man rette møtet mot å samle inn rene fakta – ingen synspunkter. På denne måten kan alle medarbeidere komme til orde med sin kompetanse og sine kunnskaper.