Den grønne veien

2016-06-08

Grønn transport er ikke bare bra for miljøet – det styrker også økonomien. København er byen som har kommet aller lengst i utviklingen!

Bilen ble lenge sett som det store fremtidssymbolet, som drev både oss selv og samfunnet fremover. De fleste amerikanske byer ble til og med bygd uten fortau og sykkelveier. Nå slår forskningsrapporter fast at vi bokstavelig talt er kommet til veis ende, og det begynner å bli tid for å tenke på å parkere bilen for godt. Da får både planeten og lommeboken det bedre.

Et lysende eksempel på dette er København, der 55 prosent av byens innbyggere daglig bruker sykkelen til jobb eller fritidsaktiviteter. I tillegg til at utslippene av karbondioksid er redusert med 90 000 tonn i året, viser beregninger at hver syklet kilometer sparer samfunnet for ca. to kroner. Det er flere forklaringer på dette: Det er billigere å vedlikeholde og bygge sykkelveier enn bilveier, det blir færre trafikkulykker og den generelle helsetilstanden forbedres blant innbyggerne, samtidig som de positive miljøeffektene er store. Når mennesker velger å være uten bil, velger man dessuten i stedet å investere i bedre boliger, noe som også styrker samfunnsøkonomien. Man har sett en lignende utvikling i en rekke andre byer rundt om i verden, blant annet i metropoler som London, Istanbul og Mexico City, som alle har hatt gode resultater med bilfrie soner. Hvis bilen skal bli stående i garasjen, er det imidlertid en forutsetning at kollektivtrafikken utvikles. Aller mest innovative har man kanskje vært i Medellin i Colombia, der et gigantisk heissystem – Metro de Medellin – frakter innbyggerne frem og tilbake i store gondoler høyt oppe i luften over byen. Den reduserte biltrafikken beregnes å spare ca. 12 milliarder kroner årlig bare i sykehuskostnader.

Vi er fortsatt langt fra det bilfrie samfunnet, men ved å øke bevisstheten om at hver enkelt kan bidra til en endring, har vi i det minste gått inn på en litt grønnere vei.