Verdens beste arbeidsplass

2015-01-06

Verdens beste arbeidsplass

Hvis du fikk bestemme selv hvordan arbeidsplassen din så ut og fungerte, hvordan ville da resultatet blitt? Forskerne Robb Goffey og Garreth Jones bestemte seg for å finne ut av dette, og intervjuet i løpet av en treårsperiode et hundretall ledere over hele verden. Kinnarps har sett på hva de kom frem til.

Hvor mye betyr det for et foretak å ha fornøyde medarbeidere? Mer enn man noen gang kan ane. Da Goffey og Jones boret seg ned i spørsmålet, fant de at foretak med ansatte som trives og er dypt engasjert i virksomheten har fire ganger høyere omsetning enn problemforetak. De har også en kundetilfredshet på hele 89 prosent. Hvordan skaper man et slikt foretak? En viktig bestanddel er kulturen, at man rekrutterer mennesker med ulike personligheter som kompletterer hverandre.
– Vi ville finne mennesker som kanskje ikke passer helt inn, men som tar oss ut på reiser som vi ellers aldri ville begitt oss ut på, forteller Philip Dilley hos Arup, et av verdens ledende design- og ingeniørforetak.
Eller ta den britiske matkjeden Waitrose som eksempel. De har forstått hvor viktig det er med lojale medarbeidere, fremfor alt når jobb og fritid flyter sammen. Derfor bidrar man med halvparten av kostnaden til de ansattes hobbyer, uansett om det er pianotimer eller kurs i matlaging. Mens McDonald's i England hvert år setter av en halv milliard kroner til videreutdanning av personalet.
Goffey og Jones kom til slutt frem til seks avgjørende punkter for hvordan man skaper den perfekte arbeidsplassen.
• Du må kunne være deg selv – i alle situasjoner.
• Du er hele tiden informert om hva som skjer.
• Dine sterke sider blir lagt merke til og forsterket.
• Foretaket står for noe meningsfullt.
• Arbeidet ditt føles givende.
• Idiotiske regler eksisterer ikke.
Ikke noe av dette høres ut som rakettforskning, naturligvis, men det interessante er at bare et fåtall av foretakene som Goffey og Jones undersøkte, oppfylte alle seks punktene.
Hvordan klarer din arbeidsplass seg?