Slik står det til med verden!

2014-09-30

På Island setter man pris på det rene vannet, mens man i Japan tenker mye på personlig sikkerhet. Her er tingene som styrer hvordan vi har det.

Hvor i verden er det best å leve livet? Og hva er det som er viktigst for oss mennesker?
Siden 2011 har OECD gjennomført en stor studie, Better Life Index, der mer enn 60 000 mennesker har deltatt og svart på spørsmål om alt fra miljøet til jobben og hjemmet.
Hva er viktigst? Ikke overraskende rangeres "livskvalitet" som det absolutt viktigste, tett fulgt av utdannelse og helse. Men det er naturligvis store regionale forskjeller. I Japan mener man for eksempel at "sikkerhet" er det viktigste, mens man i Australia etterstreber bedre balanse mellom jobb og fritid, noe som trolig henger sammen med at 14 prosent av den arbeidsføre befolkningen jobber mer enn 50 timer i uken, sammenlignet med 9 prosent i OECD-landene. Minst overtid jobber man i Sverige og Holland. Den som setter naturen høyest skal flytte til Island, der man mener at miljøet er best og vannet renest, mens man er minst fornøyd i Tyrkia. For dem som lengter etter god plass hjemme, er det Ny Zealand som gjelder. Der disponerer man i gjennomsnitt over 2,3 rom. De som bor i Russland må derimot trenge seg sammen på 0,9 rom.
Et annet interessant aspekt som ikke har noe å gjøre med hvor i verden vi hører hjemme, er at jo lykkeligere vi føler at vi er i ungdommen, jo høyere inntekt kommer vi til å få. På ett år skiller det hele 12 000 kroner mellom den som er litt generelt misfornøyd og den som føler seg fornøyd med tilværelsen. Dette bekrefter kanskje den gamle sannheten at i stedet for å tenke på penger, er det bedre at vi fokuserer på å være fornøyde med livet, da løser resten seg også.
Så totalt sett – hvor i verden synes vi at det er høyest livskvalitet? Jo, vi er mest fornøyde i Sveits, som topper listen rett foran Danmark, Norge, Island, Østerrike, Finland og Sverige.