ARBEIDSPLASSEN KRYMPER

2013-06-03

En ny møtekultur har halvert arbeidsplassene våre – i stedet satser vi på store sosiale arealer.


Før i tiden signaliserte et stort skrivebord ansvar og makt. Slik er det nok fortsatt – men i tillegg er skrivebordet litt mindre. En ny amerikansk undersøkelse har sammenlignet størrelsen på arbeidsplassene våre gjennom historien. Blant annet kan man påvise at for 40 år siden disponerte en ansatt i gjennomsnitt 15 kvadratmeter på kontoret – i dag er dette tallet mindre enn seks kvadratmeter. Den overordnede forklaringen på de krympende arealene er naturligvis de raske tekniske fremskrittene, som har endret møtekulturen vår. Når måten å arbeide på blir forandret, endres også interiøret, og bedriftene fokuserer stadig mer på sosiale arealer som kaffebarer og lounger, samt større møterom. Dette er også synlig i Kinnarps' markedsledende sortiment.